Patentovaná redukce páry*

Exclusiv bei Miele
Vypuštění páry 
Již krátce před ukončením přípravy se dvířka pootevřou, aby mohla pára pomalu unikat. Výhoda: po procesu přípravy nevystupuje při vyjímání pokrmů z trouby téměř žádná horká pára a vám je dopřáno více bezpečnosti při vaření.
EP1714083 US 8766143Charakteristika výbavy v závislosti na modelu