Profesionální servisní technik

V případě opravy jste jako profesionální servisní technik oprávněni získat nejnovější servisní dokumentaci pro pračky, pračky se sušičkou, myčky nádobí, chladicí přístroje a mrazničky.

Opravářské práce smí provádět zásadně jen kvalifikovaný elektrikář a musí při nich respektovat platné bezpečnostní předpisy.

Při opravě, změně, zkoušce a údržbě elektrických přístrojů je nutné dodržovat příslušné zákonné dokumenty, bezpečnostní předpisy a platné normy. Před prováděním údržbářských a opravářských prací na přístroji je nutné bezpečné odpojení všech vedení pod napětím.

 

Profesionálním servisním technikům nabízíme následující software a nástroje:

Servisní dokumentace Miele: Tento software je aplikace vycházející z prohlížeče, která slouží k vyhledání a zobrazení servisních informací.
Přístup obsahuje informace o náhradních dílech, návody, popisy a schémata zapojení.

Diagnostická podpora Miele: Tato počítačová aplikace umožňuje připojením k přístroji načítat chyby, obnovovat výchozí stav přístrojů a aktualizovat software přístrojů. K tomu je navíc potřebné optické rozhraní.

Diagnostickou podporu Miele lze použít i offline bez internetového připojení přímo na místě u zákazníka. Podmínkou však je, aby minimálně 10 dní před návštěvou zákazníka proběhla online aktualizace aplikace.