Udržitelnost u Miele

Immer Besser:
být vždy lepší pro planetu, náš jediný domov

Proč je pro nás udržitelnost důležitá

Naše planeta dnes prochází dalekosáhlými změnami – změnami, jejichž důsledky teprve pocítíme.

My všichni neseme odpovědnost za lepší a udržitelnější budoucnost – od největšího mezinárodního podniku až po tu nejmenší rodinnou domácnost. „Immer Besser“ znamená „Vždy lepší“ – to je naše přesvědčení, abychom se ve všem, co děláme, stále zlepšovali.

Motivuje nás to vyvíjet znovu a znovu lepší a promyšlenější přístroje, aby se domácnosti a podniky, které je používají, stávaly udržitelnějšími – z  generace na generaci.

Na této stránce se dozvíte, co na své cestě k lepší budoucnosti děláme.

Naše cíle pro budoucnost

Záchrana našeho společného domova je běh s časem o závod. Proto dál neochvějně vyvíjíme ambiciózní cíle a soustavně rozvíjíme naše aktivity. S těmito přísliby chceme jít dál cestou, kterou jsme si vytyčili:

Realizace udržitelnosti na všech úrovních

Neustále pracujeme na tom, abychom z udržitelnosti učinili základní součást každé fáze životního cyklu výrobku – v celém hodnotovém řetězci, a především ve fázi použití u našich zákazníků.

Výroba přístrojů, které nezanechávají žádné stopy

Naším požadavkem je vyvíjet ty nejlepší výrobky a služby s co nejmenšími dopady na životní prostředí – s cílem, aby byly zcela uhlíkově neutrální.

Pro zamezení odpadu dáváme starým přístrojům nový život

Naším cílem je vytvářet cirkulační hodnotový řetězec s absolutně nulovým odpadem, ve kterém se všechny materiály použité v našich přístrojích vrátí na konci svého životního cyklu zpět do koloběhu.

 

Více o aktivitách společnosti Miele v oblasti udržitelnosti se dozvíte v naší aktuální zprávě o trvale udržitelném rozvoji.

 

 

Věděli jste?

Udržitelnost znamená nikdy se nezastavit. Chápeme ji jako úlohu posouvat společnost Miele stále dál – s každým projektem a každou iniciativou pracujeme soustavně na tom, abychom z udržitelnosti učinili základní součást našich inovací.
Miele vytváří promyšlené trasy

Miele denně pracuje na optimalizaci tras servisních vozidel pro úsporu najetých kilometrů a snižování emisí.

 


 

Miele podporuje McDonald's inovativními řešeními pro prádelny

Miele podporuje přední celosvětový gastronomický podnik McDonald's při regeneraci tuku a současně tak snižuje množství tuku, který by se jinak dostával do systému odpadních vod. Získaný tuk se používá na výrobu biopaliva.

  

Zelené projekty

Závod o záchranu naší planety je stále intenzivnější. A platí to i pro naše snahy uskutečňovat naše cíle. To však nezmůžeme sami. Zde vám představujeme některé projekty, ve kterých spolupracujeme s ostatními v boji proti klimatické krizi.

Podpora výzkumu v oblasti energetické účinnosti ​

Dům budoucnosti propojuje inovace, design a energetickou účinnost. V projektu MIMO (Minimal Input, Maximum Output), který byl představen v rámci mezinárodní soutěže „Solar Decathlon“ pro udržitelné bydlení, jsme spoluvyvinuli inovativní systém tepelného čerpadla, které využívá teplo vytvářené kuchyňskými přístroji na vytápění a chlazení domů. Během soutěže byl systém poprvé nainstalován do budovy, aby se otestoval za reálných každodenních podmínek a změřila se energetická účinnost.

Udržitelný dům Miele

Joost Bakker, jeden z předních specialistů na udržitelnost v Austrálii, vyvinul ve spolupráci s Miele tzv. „Greenhouse-Future Food System“. Dům se dvěma ložnicemi tvoří uzavřený koloběh, který zásobuje obyvatele energií a potravinami a poskytuje jim domov. U každého přístroje Miele v domě bylo pečlivě otestováno, jestli splňuje ty nejvyšší požadavky na energetické úspory a účinnost.
 

Foto: Earl Carter

Kodaň se stává zeleným městem

Miele se jako hlavní dodavatel zařízení významně podílí na vzniku prvního zeleného města Dánska. Pro tento projekt v nově vytvořené městské části Kodaně dodáváme přibližně 15 000 domácích přístrojů.

Včelí flotila

Miele podporuje různé včelařské iniciativy zaměstnanců, které dokážou rozbzučet pole v okolí některých závodů – a to má pozitivní vliv na ekosystém okolo nich.

Použití „zelené oceli“

V pilotním projektu bude Miele do budoucna odebírat zelenou ocel od svého obchodního partnera Salzgitter AG. Použitím tohoto materiálu se uhlíkové emise výrobního procesu sníží víc než o 66 procent: využíváním zdrojů energie šetrných ke klimatu a recyklací ocelového šrotu. Tato změna orientace je prvním příspěvkem společnosti Miele k dalšímu snižování emisí z nakupovaného zboží a služeb.

Společně můžeme dosáhnout víc

Malé změny v našem běžném životě mohou znamenat velký rozdíl pro naši planetu. Následujících tři návyků vám pomůže využívat své přístroje Miele úsporněji a začít s udržitelností i u sebe doma.

Místo v chladničce

Příliš plná chladnička už nemůže chladit potraviny efektivně a spotřebovává více energie. Vždy v ní proto nechejte trochu místa.

Miele nabízí individuální ošetřující prostředky

Miele je jediným podnikem ve svém oboru, který svým zákazníkům nabízí také vhodné ošetřující prostředky pro pračky, sušičky a myčky nádobí. Naše automatické dávkování ušetří až 30 procent pracího prostředku a prostředku na nádobí*.

* Ve srovnání s ručním dávkováním

Praní jednotlivých kousků prádla šetrně ke zdrojům

S ohledem na úsporu vody a energie by se měla pračka naplnit pokud možno na maximum své kapacity, pokud to textilie umožňují. S funkcí Miele SingleWash se však zdroje šetří i při praní jednotlivých kousků prádla.

  

Recyklační hospodářství

Naše planeta má jen omezené zdroje. To znamená, že už nemůžeme výrobky jednoduše jen použít a vyhodit. Místo toho musíme přejít na silněji cirkulující systém, ve kterém zajistíme, aby přístroje déle vydržely, v případě potřeby byly opraveny a součásti a materiály znovu použity a recyklovány, aby se zamezilo vytváření odpadu. To vše přispěje ke zmenšení naší ekologické stopy.

Lépe vyrobeno pro delší životnost

Miele testuje většinu svých přístrojů pro domácnost na dobu použití 20 let. Zajímá vás, jaké výrobky se testují? Navštivte naše webové stránky k příslibu 20 let a zjistěte více.

Uhlíková neutralita ve všech našich zařízeních

Miele se zavázalo k iniciativě SBTi (Science Based Targets) a na všech svých pracovištích je uhlíkově neutrální (rámec 1&2). Důležitý milník na této cestě: od roku 2019 do roku 2030 snížíme emise ve fázi použití našich výrobků (oblast působnosti 3.11) o 15 procent – protože tyto emise mají největší podíl na naší celkové uhlíkové stopě.

Vaše právo na opravu

V našem centrálním skladu neustále udržujeme přes 70 000 originálních náhradních dílů značky Miele. Tak můžeme zajistit dostupnost náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby přístrojů – až 15 let, minimálně však 10 let po ukončení výroby.

Impact Hub Berlin

Neustále pracujeme na zlepšení naší ekologické stopy. Abychom toho dosáhli, budujeme silná partnerství s inovativně smýšlejícími osobnostmi uvnitř i vně společnosti. Impact Hub Berlin je tím správným místem pro spolupráci v oblasti udržitelnosti. Tento Hub nám totiž nabízí možnost pracovat se start-upy a zaměřit se konkrétně na cirkulární ekonomiku.

„Immer Besser“ znamená mít neustálou péči

Jako rodinný podnik věříme, že budoucnost musí být udržitelná – a že naše odpovědnost nekončí odchodem z práce. Proto se snažíme vytvářet vše, co děláme, udržitelněji, a pomáhat ostatním dělat to samé. Protože jen společně můžeme obstát ve výzvách, před kterými náš svět stojí.

Udržitelnost bereme vážně

Více než 50 % našeho rozpočtu na výzkum a vývoj proudí do vývoje udržitelnějších přístrojů a služeb. Velká část našich praček Miele prodaných v roce 2020 má tu nejvyšší třídu energetické účinnosti na trhu.

Kvalita rovná se dlouhá životnost

Již od založení naší společnosti je základem naší filozofie vyrábět za pomoci kvalitních materiálů a vyzrálých výrobních metod výrobky mimořádně vysoké kvality s dlouhou životností. S přístrojem Miele, který vám vydrží po dlouhý čas, si tak můžete být jistí, že spotřebujete méně.

 

Spolehlivý partner

Zaměstnáváme více než 22 300 spolupracovníků a velice nám záleží na tom, aby si vedli dobře. Podporujeme a motivujeme všechny naše spolupracovníky různými nabídkami z oblasti lidských zdrojů a dali jsme si za úkol být spolehlivým partnerem pro průmysl i společnost.

Naši ambasadoři

Na naší cestě za lepší budoucností společně diskutujeme s předními zastánci udržitelného jednání. Ústředním tématem „Příběhy o našem jediném domově“ jsou snahy našich ambasadorů, kteří neustálým usilováním o to, dělat věci lépe, dosahují skutečných změn. Tohoto ducha ctíme také u nás v Miele – jak v našich hodnotách, tak i ve snaze o trvalou udržitelnost. ​

Epizoda 1: Norbert Niederkofler​

Pro Norberta Niederkoflera je inspirací jeho domovina – příroda v Jižním Tyrolsku. Jeho závazek, vařit eticky a odebírat suroviny od místních pěstitelů, se stal základem gastronomické revoluce, kterou nazývá „Cook the Mountain“.

Jeho filozofie staví na respektu k lidem, produktům a naší planetě. To se odráží i ve zvycích společnosti Miele: s méně dosáhnout více, zamezit nadměrné produkci odpadu a průběžně optimalizovat doručovací cesty. Nekompromisní kvalita přístrojů, které dlouho vydrží.

Epizoda 2: Kyle Connaughton

Kyle Connaughton vede společně se svou ženou Katinou restauraci SingleThread v Sonoma County ve státě Kalifornie, oceněnou třemi Michelinskými hvězdami. Katina Connaugthonová mimo to také odpovídá za farmu SingleThread, která k restauraci patří.

Sezónní charakter produktů její farmy určuje vše: od toho, co dostanete na talíř, až po zbytky potravin, které se vrací zpět na farmu. Myšlenka a požadavek koloběhu udržitelnosti jako jádra podniku se odráží všude – jak na farmě, tak i v restauraci. Vytváření zážitků podporujících budování si lepšího vztahu k planetě a sobě navzájem; houževnatá práce a neustálé zlepšování sebe sama; a sdílení dosažených znalostí.

Udržitelnější tvorba v praxi​

U Miele neustále hledáme způsoby udržitelnější výroby a poskytování služeb. Snažíme se také podporovat udržitelnější spotřebu. Když chce někdo inspirovat ostatní, měl by jít také dobrým příkladem. Proto neustále pracujeme na dalším zlepšování – například v našem závazku nevytvářet odpad. Od používání opakovaně použitelných lahví na vodu a nabíjecích baterií až po bezpapírový způsob práce a kompenzaci vznikajících emisí. Jako uznání udržitelnější filmové tvorby, kterou jsme praktikovali během natáčení „Příběhy o našem jediném domově“, obdržela společnost Miele od organizace Environmental Media Association cenu Green Seal.

Zpráva společnosti Miele o trvale udržitelném rozvoji

Nová zpráva společnosti Miele o trvale udržitelném rozvoji je od nynějška dostupná ke stažení. Miele v ní potvrzuje, že zastává cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) zveřejněné Organizací spojených národů a hlásí se k dvoustupňovému cíli mezinárodní politiky ochrany klimatu. Stejně jako již u předchozích zpráv je i toto vydání v souladu se směrnicemi iniciativy Global Reporting Initiative (GRI).*

Aktualizace zprávy o trvale udržitelném rozvoji 2023

 

 

2021 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

  

2019 Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

  

Kontakt

Pro redakční a obsahové otázky na téma udržitelnosti je možné kontaktovat tiskovou a informační kancelář Miele: sustainability@miele.com