O nás

Mnoho dobrých důvodů pro značku Miele.

Příslib značky: Immer Besser – Vždy lepší

Mnoho dobrých důvodů pro značku Miele. Již od svého založení v roce 1899 se Miele řídí příslibem své značky „Immer Besser“ – „Vždy lepší“. Znamená to, že vynakládáme veškeré úsilí, abychom byli vždy lepší než ostatní výrobci a než jsme nyní i my sami. Jednoduše: „Immer Besser“. Pro naše zákazníky to znamená uklidňující pocit jistoty, že s Miele učinili moudré rozhodnutí – pravděpodobně na celý život.

Vynikající kvalita

Ať už v oblasti péče o prádlo, vysavačů, nebo v kuchyni: než se přístroje Miele dostanou na trh, musí projít těmi nejpřísnějšími zátěžovými a vytrvalostními testy. Že je značka Miele považována za tu nejlepší volbu, dokazují i mnohá vítězství v nezávislých testech kvality (např. Stiftung Warentest nebo dTest).

Design Miele

Náš design představuje inovace, kvalitu a nadčasovou eleganci. Vytváří vztah mezi člověkem a produktem, splňuje očekávání, usnadňuje obsluhu a buduje důvěru. Že se to Miele daří obzvlášť dobře, dokazují mnohá ocenění za vynikající produktový design.

Udržitelnost

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí, zodpovědné hospodaření i pro budoucí generace. To je pro nás udržitelnost. Přesněji: energetická účinnost a úsporné zacházení se zdroji při výrobě i u výsledných produktů, stejně jako odpovědnost za spolupracovníky a společnost. Miele je nositelem Německé ceny za udržitelnost, členem iniciativy pro mezinárodní udržitelný rozvoj Global Compact a signatářem Charty pro zachování rozmanitosti.

REACH – informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy

Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy podle článku 33 evropského nařízení 1907/2006.

Udržitelnost

Rok 2020 je rok plný výzev, ale my v Miele věříme, že před námi jsou lepší časy.
Immer Besser – Vždy lepší.

 

 

 

Historie

Dvě rodiny, jeden podnik: společnost Miele byla založena již před 125 lety technikem Carlem Miele a obchodníkem Reinhardem Zinkannem a dodnes patří výhradně jejich přímým potomkům. S jedenácti spolupracovníky, čtyřmi soustruhy a jednou vrtačkou uvedli Miele a Zinkann roku 1899 v Herzebrocku na trh své první odstředivky na mléko a máselnice. Jejich ústřední motiv „Immer Besser“ – „Vždy lepší“ charakterizuje podnik dodnes.

Miele ve světě

Z východního Vestfálska do celého světa: společnost Miele je dnes vlastními prodejními společnostmi zastoupena v téměř 50 zemích/regionech a na dalších 50 trzích přes dovozce.

KVALITA, KTERÁ PŘEDBĚHLA SVOU DOBU

JIŽ OD ROKU 1899 JSME SE NIKDY NESPOKOJILI S TÍM NEJLEPŠÍM.

Skupina Miele

Filozofie

Miele zůstává rodinným podnikem zaměřeným na kvalitu

Management

Skupinu Miele ovládají rovným dílem čtyři jednatelé a dva ředitelé

Vývoj obchodní činnosti

Neustálý růst obratu a personálního obsazení

Chtěli byste se dozvědět více?

Webové stránky Miele