Zásady ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a souvisejícími službami. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně v rámci příslušných platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1. Obecné informace

1.1 Osobní údaje

V souladu s čl. 4 odst. 1 GDPR se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“); fyzická osoba se považuje za přímo nebo nepřímo identifikovatelnou zejména prostřednictvím identifikátorů, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik vyjadřujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

1.2 Správce

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je

MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

Tel.:    +420 543 553 111-3

Fax:    +420 543 553 119

E-mail: info@miele.cz

2. Shromažďování a zpracování týkající se našich webových stránek

2.1 Automaticky zpracovávané údaje při návštěvě webových stránek

Při každém přístupu na naše webové stránky váš prohlížeč automaticky předává údaje, které jsou uloženy v logových souborech na serveru. To zahrnuje následující údaje (dále jen „údaje z logového souboru“):

 • informace o typu a verzi prohlížeče;
 • operační systém uživatele;
 • poskytovatel internetových služeb a IP adresa uživatele; a
 • datum a čas přístupu.

Údaje z logového souboru jsou vyhodnocovány anonymně, aby bylo možné webové stránky neustále vylepšovat, přizpůsobovat webové stránky zájmům našich uživatelů a rychle odstraňovat chyby. Pro tyto účely je náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V neanonymizované podobě jsou údaje z logového souboru používány pouze pro detekci poruch a zajištění bezpečnosti systému, včetně detekce a sledování pokusů o neoprávněný přístup a pokusů o podvod a zneužívání. Údaje jsou uchovávány po dobu 7 až 14 dní a poté smazány. Údaje z logového souboru, jejichž další uchovávání je nutné pro účely evidence, nebudou vymazány, dokud nebude získáno konečné objasnění příslušného incidentu, a mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

2.1. Údaje zpracované při použití e-shopu

Pokud nám údaje aktivně předáte, například registrací v našem e-shopu nebo zadáním objednávky, vámi předané údaje budeme zpracovávat.

Při registraci do našeho e-shopu nebo při používání e-shopu od vás shromažďujeme a zpracováváme následující informace:

 • oslovení;
 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • historie objednávek;
 • IČO, DIČ a název společnosti, pokud chcete vystavit fakturu na firmu.

V rámci objednávky zpracováváme také následující informace:

 • objednané položky;
 • dodací adresa (jestliže se liší od fakturační adresy); a
 • fakturační a platební údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme za účelem zpracování vašich objednávek a aktualizace vaší registrace. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje shromážděné pro účely zakázky uchováváme až do vypršení zákonných nebo jakýchkoli smluvních záruk. Následně uchováváme informace vyžadované obchodními a daňovými zákony po zákonem vyžadovaná období pouze pro účely auditu prováděného daňovými orgány.

Vaše platební údaje budou předány příslušnému poskytovateli platebních služeb pro účely zpracování platby.

Dodací adresa bude předána námi určenému dopravci. Aby vás mohl dopravce kontaktovat s cílem dohodnout se s vámi na termínu dodání nebo v případě problémů s dodávkou, poskytneme dopravci vaši e-mailovou adresu a případně telefonní číslo. Příslušné údaje jsou předávány pouze pro příslušné účely a po uskutečnění dodávky jsou vymazány. Někteří z našich dopravců nabízejí služby sledování zásilky. Dopravci předáme vaši e-mailovou adresu, aby vám dopravce mohl poskytnout svou službu sledování zásilky. Právním základem zpracování údajů je souhlas vyžadovaný podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.3 Obchodní sdělení

Pokud jste nám dali svůj souhlas pro reklamní účely, např. pokud jste se zaregistrovali k e-mailovému newsletteru, zpracování údajů v souvislosti s navázáním kontaktu probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (dále jen „souhlas“).

Obchodní sdělení Vám nicméně můžeme zasílat také bez Vašeho aktivního souhlasu v případě, kdy jste našimi stávajícími zákazníky. Takovéto zasílání obchodních sdělení můžete předem odmítnout zasláním jednoduchého e-mailu na adresu info@miele.cz.

Zasílání obchodních sdělení můžete navíc také kdykoliv odmítnout kliknutím na položku „odhlásit odběr“ v každém jednotlivém e-mailu.

Je možné, že obchodní sdělení budou zasílána prostřednictvím našich externích poskytovatelů služeb.

3. Kontakt a zákaznický servis

3.1 Kontaktujte nás

Naše webové stránky uvádějí různé způsoby, jak nás můžete kontaktovat. Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí (např. na Facebooku nebo Instagramu). Pokud je použijete a kontaktujete nás např. e-mailem, zpracujeme údaje, které jste nám poskytli, abychom mohli odpovědět na vaši žádost.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

3.2 Digitální asistent Miele

Digitální asistent Miele je takzvaný chatbot, služba, kterou provozuje náš poskytovatel technických služeb, společnost e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, 80333 Mnichov. Digitální asistent Miele pomáhá vyhledávat informace týkající se balíčků služeb Miele, například prodloužení záruky, tipů, jak zacházet s kávovary, či exkluzivních balíčků služeb. Dotaz jednoduše napište do okna chatu. Digitální asistent Miele vám následně odpoví. Pokud máte zájem o prodloužení záruky, digitální asistent Miele vám zašle odkaz, kde najdete příslušný formulář.

Digitální asistent Miele neodpovídá na specifické dotazy týkající se konkrétní zákaznické smlouvy. Pokud máte takový dotaz, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím odkazu (https://www.miele.cz/f/cz/contact-next-cz.aspx). Při využívání digitálního asistenta Miele nevyžadujeme a nedoporučujeme uvádět osobní údaje. Maximálně shromažďujeme informace o typu příslušného spotřebiče, což digitální asistent Miele potřebuje vědět, avšak nepožadujeme identifikaci spotřebiče, např. sériové číslo.

Vaše údaje zpracováváme, abychom dokázali vyřešit vaše požadavky, i ke správě a zlepšování obchodních postupů a služeb, včetně vylepšování digitálního asistenta Miele, což je naším oprávněným zájmem. Právním základem pro zpracování je čl. 6, odst. 1, písm. f zákona o GDPR. Při zakoupení prodloužení záruky Miele či jiného balíčku služeb Miele je právním základem pro zpracování údajů čl. 6, odst. 1, písm. b) zákona o GDPR. Společnost e-bot7 GmbH jedná na základě našich pokynů a naším jménem jakožto zpracovatel.

Otázky, na které se digitálního asistenta Miele zeptáte, stejně jako uživatelská data, např. trvání chatu, časové razítko zpráv, počet dialogů a přibližná poloha uživatele, se ukládají maximálně po dobu 90 dnů. Poté vaše dotazy nenávratně smažeme. Ke statistickým účelům kromě toho ukládáme anonymizovaná uživatelská data. Osobní údaje se nevyhodnocují.

4. Cookies

Na našich webových stránkách také používáme cookies nebo podobné technologie, jako jsou pixely (dále jen „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory ukládané vaším prohlížečem v zařízení nebo obrazové soubory, například pixely. Když příště navštívíte naše webové stránky ze stejného zařízení, informace uložené v cookies budou zaslány na naše webové stránky (dále jen „cookies první strany“) nebo na jiné webové stránky (dále jen „cookies třetích stran“).

Informace uložené v cookies informují webové stránky, že jste je již navštívili. To vám umožní zobrazovat webové stránky co nejlépe v souladu s vašimi preferencemi. Ve vašem terminálu je identifikován pouze soubor cookie jako takový. Kromě toho budou osobní údaje zpracovávány pouze na základě vašeho výslovného souhlasu, nebo pokud je to naprosto nezbytné k tomu, abyste mohli nabízenou a vámi požadovanou službu řádně používat.

Určité soubory cookie můžete zakázat na stránce nastavení souborů cookie. Dále můžete obecně zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného softwaru prohlížeče; v takovém případě nemusíte mít možnost plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

O použití cookies vás informujeme předem s příslušnou poznámkou na banneru.

5. Nástroje pro účely analýzy a cílení

5.1 Služby Google

Na našich webových stránkách používáme různé služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Více informací o službách Google viz https://www.google.com/privacy/ads/.

5.1.1 Google Analytics

Naše webové stránky využívají službu Google Analytics pro návrh a zlepšování webových stránek orientované na potřeby. Služba Google Analytics používá takzvané soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle předávají serveru Google v USA a zde se ukládají. Na těchto webových stránkách používáme rozšíření anonymizace IP (označované jako maskování IP), tj. vaše IP adresa je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena až tam.

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Služby Google zahrnují také vykazování účinnosti našich reklamních snah (a to i napříč zařízeními), demografické údaje a zájmy našich uživatelů a funkce poskytování reklamy online na různých zařízeních, pokud máte účet Google a personalizovanou reklamu (dále jen „personalizovaná reklama“). V tomto případě je právním základem zpracování údajů souhlas, který jste společnosti Google udělili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo analýze vašich údajů službou Google Analytics stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námi odeslané údaje, údaje související s cookies, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamní ID budou automaticky vymazány po 14 měsících.

Další informace o podmínkách služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/.

5.1.2 Funkce remarketingu Google

Funkce remarketingu Google nám umožňuje zobrazovat uživatelům reklamy na základě jejich zájmů na našich dalších webových stránkách v rámci sítě Google Ads (tzv. „reklamy Google“ nebo reklamy na jiných webových stránkách). Za tímto účelem je analyzována interakce uživatelů na našich webových stránkách, aby bylo možné uživatelům zobrazovat cílenou reklamu i na jiných stránkách po návštěvě našich webových stránek. Google do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v reklamní síti Google, ukládá určité číslo. Toto číslo, označované jako „cookie“, zaznamenává návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo se používá pro jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče v určitém počítači a nikoli pro identifikaci osoby; osobní údaje nejsou uchovávány.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání souborů cookie společností Google můžete zakázat instalací zásuvného modulu poskytnutého na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.1.3 Google Conversion Tracking

V této souvislosti používáme také nástroj Google Conversion Tracking. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do vašeho zařízení vložen 30denní sledovací soubor cookie. Tyto cookies nejsou určeny pro osobní identifikaci. Informace získané pomocí tohoto souboru cookie se používají ke generování statistik pro inzerenty služby Google Ads.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Reklamy v Google založené na zájmech můžete v prohlížeči zakázat vypnutím na https://www.google.com/settings/ads nebo odhlášením na https://www.aboutads.info/choices/.

5.1.4 Další služby marketingové platformy Google

Naše webové stránky navíc využívají další služby marketingové platformy Google (dříve „Google Doubleclick“). Tyto služby používají soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele relevantní, ke zlepšení přehledů o účinnosti kampaní nebo k tomu, aby zabránily několikanásobnému zobrazování stejných reklam.

Společnost Google používá ID souborů cookie k zaznamenávání, které reklamy jsou přehrávány v kterém prohlížeči, a tím zabraňuje jejich vícenásobnému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie ke sledování tzv. konverzí, tj. zda uživatel uvidí reklamu a později přejde na webové stránky inzerenta a něco tam koupí. Podle společnosti Google takové cookies neobsahují informace o osobách.

Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje společností Google. Podle Google získává společnost Google prostřednictvím zapojení těchto služeb informaci o tom, že jste navštívili příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Google, Google může tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. I když v Google nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že to poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Soubory cookie Google nám navíc umožňují zjistit, zda provádíte určité akce na našich webových stránkách poté, co jste si prohlédli nebo klikli na některou z našich reklam na Googlu nebo na jiné platformě (Conversion Tracking) („Floodlight“). Společnost Google používá tento soubor cookie k tomu, aby zjistila obsah, s nímž jste na našich webových stránkách interagovali, a aby vám tak později mohla zasílat cílenou reklamu. 

Procesu sledování můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče (např. zákaz cookies třetích stran), deaktivací cookies pro sledování konverzí prostřednictvím zablokování cookies z domény www.googleadservices.com v nastavení vašeho prohlížeče, na www.google.com/settings/ads, a pro reklamy od poskytovatelů založené na zájmech, které jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, prostřednictvím odkazu https://www.aboutads.info/choices nebo odkazu https://www.google.com/settings/ads/. Upozorňujeme, že v tomto případě nemusíte mít možnost plně využít všech funkcí této nabídky.

Další informace o marketingové platformě Google naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/. Další informace naleznete také v Network Advertising Initiative (NAI) na adrese https://www.networkadvertising.org/.

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.2 Adform

Pro zlepšení komfortu a kvality našich služeb používáme technologii sledování konverzí a retargetingu, kterou poskytuje společnost Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko.

Nástroj Conversion Tracking od Adformu nastavuje dočasný soubor cookie, když uživatel naváže kontakt prostřednictvím reklamy Adform. Uživatelé, kteří si nepřejí podílet se na sledování, mohou soubor cookie z aplikace Adform zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, nebo mohou kdykoli v budoucnu vznést námitku proti shromažďování a uchovávání údajů (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, lze v prohlížeči odstranit vymazáním dočasných internetových stránek.

Tato retargetingová technologie umožňuje cílit na uživatele internetu, kteří se již o naše webové stránky a naše produkty na webových stránkách našich partnerů zajímali. V tomto případě se vkládání reklamního materiálu provádí na základě analýzy předchozího chování uživatele podle cookies. Jedná se o dočasný soubor cookie, jehož platnost vyprší po 60 dnech. Pokud nechcete od Adformu vídat inzerci založenou na zájmech, můžete se od shromažďování a uchovávání údajů kdykoli odhlásit zde (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Adform naleznete na adrese: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.3 Facebook Custom Audiences

Naše webové stránky používají funkci remarketingu „Custom Audiences“, kterou poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Tato funkce umožňuje zobrazovat uživatelům webových stránek reklamy založené na zájmech („Facebook Ads“) v rámci jejich návštěvy na sociální síti Facebook nebo na jiných webových stránkách, které tento proces rovněž používají. Chceme vám ukazovat reklamy, které vás zajímají, aby pro vás naše online nabídky byly zajímavější. Právním základem zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Používání Custom Audience znamená, že váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje ze strany Facebooku, a proto Vás informujeme, že podle našeho vědomí: Integrací služby Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informaci, že jste navštívili naše webové stránky nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste registrováni ve službě Facebook, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. I když na Facebooku nejste zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že poskytovatel zpracuje vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Zakázání funkce „Facebook Custom Audiences“ je k dispozici přihlášeným uživatelům na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Další informace o zpracování údajů prostřednictvím služby Facebook naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy.

5.4 AppNexus

Naše webové stránky používají AppNexus, službu poskytovanou společností AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus používá mimo jiné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem terminálu, což umožňuje analýzu používání webových stránek, a počítá pixely. V souvislosti s používanými údaji, zejména IP adresou a uživatelskými aktivitami, mohou být tyto údaje předávány na server AppNexus Inc. a tam uloženy. AppNexus Inc. může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud probíhá zpracování těchto údajů třetími stranami. Shromažďování údajů můžete zabránit zakázáním spouštění skriptu Java ve vašem prohlížeči nebo instalací nástroje, jako je například „NoScript“.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). AppNexus můžete také zrušit na následující adrese: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. Zásuvné moduly sociálních médií

Naše webové stránky používají plugin Facebook, který poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Přehled pluginů Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins; další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu: www.facebook.com/policy.php.

Facebook může obdržet informaci, že jste navštívili příslušné webové stránky naší online služby a případně interagovali s pluginem. Aktivací pluginu budou vaše osobní údaje uloženy a odeslány společnosti Facebook v USA.

Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a operace zpracování údajů, ani neznáme plný rozsah shromažďování údajů, účel zpracování nebo dobu uchovávání. Nemáme ani informace o tom, jak smazat údaje shromážděné Facebookem.

Facebook ukládá údaje shromážděné o vás jako profily užívání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek šitých na míru. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro prezentaci reklamy založené na potřebách a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž toto právo musíte uplatnit vůči Facebooku.

Prostřednictvím zásuvných modulů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Právním základem používání zásuvných modulů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Zásuvné moduly můžete zcela zakázat pomocí doplňků pro prohlížeč, tzv. blokátorů skriptů.

7. Přítomnost na sociálních médiích

7.1 Poznámka týkající se naší stránky na Facebooku

Odkaz www.facebook.com/Miele.CZ/ vás zavede na naši stránku na sociální síti Facebook.com, kterou poskytuje Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Pokud naši stránku navštívíte, Facebook shromažďuje údaje a v případě potřeby je zpracovává v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby Facebook nebo jste se do účtu Facebook jednoduše nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze Facebook. Podle informací poskytnutých Facebookem shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies Facebooku o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informace o cookies na Facebooku můžete najít na https://www.facebook.com/policies/cookies.

7.2 Poznámka týkající se YouTube

Provozujeme kanál YouTube Channel MieleCzechRepublic na video platformě YouTube, která patří YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (dále jen „YouTube“). Pokud náš kanál navštívíte, údaje budou shromážděny z YouTube a v případě potřeby zpracovány v USA. To se děje i tehdy, pokud nejste registrovaným uživatelem služby YouTube nebo jste se do účtu YouTube nepřihlásili. Nemáme žádný vliv na zpracování shromažďovaných údajů, protože toto zpracování provádí pouze YouTube. Podle informací poskytnutých ze strany YouTube shromažďované údaje zahrnují mimo jiné IP adresu, informace o operačním systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, data shromážděná z cookies YouTube o chování uživatele a další technické údaje. Informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete zde: https://policies.google.com/privacy.

8. Qualtrics

Na našich webových stránkách využíváme služeb společnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a průzkumů výrobků a obchodních značek za účelem pravidelného vylepšování našich produktů a služeb. Budete-li se účastnit průzkumu, budou zpracovávána pouze data protokolu (datum a časové razítko / informace o Vašem prohlížeči a nastavení prohlížeče / informace o vašem zařízení / datum využití). Můžete se svobodně rozhodnout, zda se chcete průzkumu zúčastnit. Pokud se průzkumu zúčastnit nechcete, jednoduše zavřete vyskakovací okno tlačítkem „X“ v pravém horním rohu vyskakovacího okna průzkumu. Právním základem pro zpracování údajů je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

V souvislosti s využíváním služeb společnosti Qualtrics používáme také soubory cookie společnosti Qualtrics, a to zejména pro sledování relací průzkumu nebo pro zachování relací průzkumu. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie společnosti Qualtrics, naleznete v oznámení o používání souborů cookie. Další informace o společnosti Qualtrics LLC a o používání osobních údajů společností Qualtrics naleznete na stránkách https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

9. Inzerce

Pokud se prostřednictvím portálu Miele nebo formuláře nebo jiným způsobem budete ucházet o pracovní místo u nás a zašlete nám potřebné dokumenty, zpracujeme osobní údaje, které v této souvislosti poskytnete, pouze pro účely procesu náboru.

Pokud se ucházíte o inzerované místo, dokumenty budou automaticky vymazány šest měsíců po ukončení inzerce, pokud jejich výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy. V případě žádosti o práci bez odkazu na inzerované místo bude žádost uchovávána po dobu maximálně jednoho roku, abychom vás v případě potřeby mohli kontaktovat s ohledem na případné volné pracovní místo, které během této doby vznikne. Máte možnost kdykoli požádat o vymazání své žádosti i před uplynutím plánovaných dob uchovávání. V případě úspěšné žádosti budou předané údaje uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky.

Pokud se ucházíte o zaměstnání u jiné společnosti ze skupiny Miele, předáme vaši žádost příslušné společnosti za účelem rozhodnutí o uzavření pracovního poměru.

Pokud zpracováváme vaše údaje pro účely rozhodnutí o vzniku pracovního poměru, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Ve všech ostatních případech je právním základem pro uchovávání údajů o vaší žádosti váš souhlas, viz Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

10. Přítomnost Miele na veletrzích

Pokud navštívíte některý z našich stánků, shromažďujeme vaše údaje, pokud nám je poskytnete, např. předáním vizitky. Tyto údaje zpracováváme tak, aby reagovaly na vaše dotazy, např. kontakt pro další jednání nebo nabídky. V případě, že je zpracování nezbytné pro reakci na vaše dotazy (např. při žádosti o kontakt v zahraničí), předáme vaše údaje odpovědné osobě příslušné společnosti ze skupiny Miele.

Na zodpovězení vašich dotazů máme oprávněný zájem. Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem vaší žádosti uzavřít smlouvu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud nám dáte svůj souhlas, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Při kontaktu s námi budou údaje, které nám byly zaslány, vymazány po vyřízení vaší žádosti, pokud nebudeme povinni je uchovávat z důvodů vyplývajících z obchodního a daňového práva.

Na našich stáncích také příležitostně pořizujeme snímky a nahrávky pro dokumentační, marketingové a tiskové účely, které jsou pak zveřejňovány mimo jiné prostřednictvím našich účtů na sociálních médiích (např. Facebook, YouTube nebo Instagram). V tomto případě vás na to výslovně upozorníme prostřednictvím oznámení na stánku. Případný souhlas s použitím snímku můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

11. Předávání osobních údajů

V souvislosti se zpracováním údajů popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů je možné, že budeme osobní údaje předávat následujícím kategoriím příjemců (kromě příjemců výslovně uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů):

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků, pokud my nebo příslušná třetí strana máme na zpracování osobních údajů oprávněný zájem, nebo pokud jste s předáním souhlasili. Osobní údaje dále předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud jsme povinni tak učinit v souladu s platnými právními předpisy, regulačními opatřeními nebo soudními příkazy.

12. Příslušná práva

Subjekty údajů mají podle GDPR různá práva. Patří sem zejména:

 • Právo na přístup: Podle článku 15 GDPR můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou z naší strany zpracovávány. Pokud je takové zpracování k dispozici, můžete si o zpracování vyžádat další informace.
   
 • Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR jste oprávněni žádat opravu nesprávných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
   
 • Právo na výmaz: Podle článku 17 GDPR máte také právo za určitých okolností požadovat výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.
   
 • Právo na omezení zpracování: V souladu s článkem 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
   
 • Právo na přenositelnost údajů: V souladu s čl. 20 GDPR jste dále oprávněni obdržet osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a předat je bez jakéhokoli omezení jinému správci.
   
 • Právo vznést námitku: Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace, nebo pokud vaše námitka vychází ze skutečnosti, že jste cílem osobní reklamy. Ve druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou přijmeme bez specifikované konkrétní situace.
   
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
   
 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost týkající se nakládání s vašimi osobními údaji u orgánu pro ochranu údajů. Seznam příslušných orgánů dohledu v Evropské unii lze nalézt na těchto webových stránkách: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Českým orgánem pro ochranu údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Chcete-li uplatnit výše uvedená práva subjektů údajů, můžete svou žádost zaslat písemně na adresu sídla společnosti, nebo ji můžete poslat e-mailem na adresu info@miele.cz. Společnost MIELE, spol. s r.o. si vyhrazuje právo přiměřeně ověřit totožnost subjektu údajů, který výše uvedená práva uplatňuje. V případě neodůvodněných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude společnost MIELE, spol. s r.o. oprávněna účtovat přiměřený poplatek za výkon takového práva nebo odmítnout žádosti vyhovět. Společnost MIELE, spol. s r.o. vás v takovém případě bude informovat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MIELE, spol. s r.o. je k dispozici prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

e-mailová adresa: info@miele.cz

telefonní číslo: +420 543 553 111-3

poštovní adresa:       MIELE, spol. s r.o.

Holandská 879/4

639 00 BRNO

                                          

 

Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 7.6.2019.

 

 

Zásady používání souborů cookie

Poslední aktualizace: 18. 08. 2023

Společnost MIELE, spol. s r.o., se sídlem na adrese Holandská 4, 639 00 Brno, IČ 18829503 (dále jen „Miele“) používá na těchto webových stránkách tzv. soubory cookie. V těchto zásadách je podrobně vysvětleno, jaké typy souborů cookie společnost Miele používá, jaké údaje jsou těmito soubory zpracovávány, jaká je životnost souborů cookie a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se soubory cookie.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat v nastaveních souborů cookie v našem „Centru preferencí týkajících se ochrany osobních údajů“.

1. Obecné vysvětlení

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo koncového zařízení, když používáte naše webové stránky. Navštívíte-li webové stránky společnosti Miele, může se do vašeho systému uložit soubor cookie. Obsahuje individuální řetězec znaků, který může být při vaší příští návštěvě těchto webových stránek použit k identifikaci vašeho prohlížeče. Existují dva základní typy souborů cookie:

 • • Dočasné soubory cookie: Tyto soubory cookie, které se také označují jako soubory cookie relace, jsou během vaší návštěvy našich webových stránek dočasně uloženy ve vašem počítači nebo koncovém zařízení a poté se smažou.
 • • Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie zůstávají Ve vašem počítači delší dobu.

 

Obecně platí, že společnost Miele používá různé internetové technologie (např. soubory cookie, Java-Script), aby vám usnadnila používání internetových aplikací společnosti Miele, a také pro jejich optimalizaci. To znamená, že tyto technologie slouží k následujícím účelům:

 • • Při vašem přihlášení do našeho internetového obchodu vás identifikují a zajišťují dodržování platných bezpečnostních standardů, které jsou optimalizovány pro vás.
 • • Pomáhají nám zapamatovat si výrobky, které jste si přidali do nákupního košíku nebo poznámkového bloku.
 • • Ukazují vám množství výrobků, které jste si na našich webových stránkách přidali do nákupního košíku nebo poznámkového bloku.
 • • Během relace nám připomínají jazyk, který jste si zvolili, abyste mohli snadněji procházet našimi stránkami.
 • • Analyzují údaje, jako je vyhodnocení počtu návštěvníků našich webových stránek nebo nejčastěji navštěvovaných webových stránek. Výsledky této analýzy používáme pro účely optimalizace našich webových stránek.
 • • Také používáme tzv. marketingové soubory cookie třetích stran pro účely retargetingu/remarketingu a umísťování personalizované online reklamy.

 

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Miele potřebuje, abyste vyjádřili své preference ohledně používání souborů cookie na jejím vlastním rozhraní, avšak přenos souborů cookie můžete deaktivovat nebo omezit také změnou nastavení souborů cookie ve vašem internetovém prohlížeči. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli smazat. Další informace o tom, jak smazat soubory cookie v konkrétním prohlížeči, naleznete zde:

 

Upozorňujeme však, že pokud soubory cookie deaktivujete, je možné, že již nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek. V nabídce většiny prohlížečů naleznete možnosti nastavení používání souborů cookie. Prohlížeče obvykle nabízejí následující možnosti nastavení:

 • • zobrazení souborů cookie,
 • • povolení souborů cookie,
 • • deaktivace všech nebo některých souborů cookie,
 • • deaktivace všech souborů cookie při zavření prohlížeče,
 • • zablokování souborů cookie,
 • • upozornění na nastavení souboru cookie,
 • • vznesení námitky proti sledování analýzy webové stránky (výslovný nesouhlas).

 

Když navštívíte naše webové stránky, informuje vás banner o používání souborů cookie a požádá vás, abyste souhlasili s používáním souborů cookie, které vyžadují souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, což bude podrobně vysvětleno v těchto zásadách používání souborů cookie.

 

2. Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme službu pro kompletní správu značek Google Tag Manager, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin (dále jen „Google“). Služba Google Tag Manager umožňuje webovým stránkám rychle a snadno aktualizovat měřicí kódy a související fragmenty kódů, známé pod souhrnným názvem značky, na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Po přidání malého segmentu kódu Tag Manager do projektu může webová stránka bezpečně a snadno rozvinout konfigurace analytických a měřicích značek z webového uživatelského rozhraní.

Služba Google Tag Manager nám pomáhá implementovat a spravovat soubory cookie a sledovací značky. Služba Google Tag Manager nepoužívá žádné vlastní soubory cookie, avšak spouští jiné soubory cookie a sledovací značky, pokud jste s používáním těchto souborů cookie a sledovacích značek vyjádřili výslovný souhlas a v rozsahu, v jakém jste tento souhlas vyjádřili. Podrobné informace o každém z těchto souborů cookie a každé z těchto sledovacích značek naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie. V souvislosti s používáním služby Google Tag Manager zpracovává naše společnost a společnost Google vaši IP adresu a jedinečný identifikátor. Je možné, že vaše údaje budou zpracovávány mimo území Evropské unie. Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů, dohodli jsme se se společností Google na používání standardních smluvních doložek zveřejněných Evropskou komisí. Právním základem pro používání služby Google Tag Manager a související činnosti zpracovávání údajů je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR. Tímto oprávněným zájmem je pomoc, kterou nám služba Google Tag Manager poskytuje při implementaci našich souborů cookie a sledovacích značek a jejich používání.

3. Technicky nezbytné soubory cookie (základní soubory cookie)

Základní soubory cookie jsou nutné pro navigaci na webových stránkách a pro používání jejich funkcí, jako je přístup do registrační části webových stránek nebo použití našeho chatovacího nástroje. Bez těchto souborů cookie nebudou některé funkce webových stránek k dispozici.

Právním základem pro zpracování osobních údajů s využitím technicky nezbytných souborů cookie jsou oprávněné zájmy v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR. Oprávněným zájmem je skutečnost, že toto zpracování je nutné pro navigaci na webových stránkách a pro využívání jejich funkcí. Údaje shromážděné pomocí technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Základní soubory cookie nelze deaktivovat. Základní soubory cookie, které používáme, jsou zpravidla tzv. soubory cookie relace, které se po ukončení relace v prohlížeči obvykle automaticky smažou.

Některé základní soubory cookie poskytují nebo k nim mají přístup třetí strany. Podrobné údaje o třetích stranách a jejich nástrojích, pro které používáme základní soubory cookie, jsou vysvětleny níže.

3.1 SAP Customer Data Cloud (dříve Gigya) – e-shop s domácími spotřebiči

Na našich webových stránkách používáme pro základní účely našeho e-shopu pro domácí spotřebiče různé soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Německo (dále jen „SAP“). Používáme řadu nezbytných souborů cookie, které poskytuje nebo používá společnost SAP a které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Společnost SAP poskytuje platformu pro správu identit zákazníků, včetně profilů, preferencí, vyjádření výslovného souhlasu zákazníků a nastavení souhlasu. Další informace týkající se produktu SAP Customer Data Cloud naleznete zde.

3.2 OneTrust LLC

Na našich webových stránkách používáme platformu pro správu souhlasů, kterou poskytuje společnost OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA (dále jen „OneTrust“). Řešení společnosti OneTrust je řešení správy souhlasů se soubory cookie, které společnosti Miele umožňuje zajistit soulad používání souborů cookie v různých právních rámcích po celém světě. Řešení OneTrust nám umožňuje generovat bannery souborů cookie, ukládat nastavení vašeho souhlasu a také vás informovat o používání různých souborů cookie na webových stránkách. Další informace o společnosti OneTrust naleznete na stránkách Oznámení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů | OneTrust.

3.3 Intershop Commerce Platform – e-shop pro profesionály

Na našich webových stránkách používáme pro základní účely našeho e-shopu pro profesionály různé soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Německo (dále jen „Intershop“). Používáme řadu nezbytných souborů cookie, které poskytuje nebo používá společnost Intershop a které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Společnost Intershop poskytuje platformu pro správu identit zákazníků, včetně jejich profilů, preferencí, vyjádření výslovného souhlasu zákazníků a nastavení souhlasu. Další informace týkající se společnosti Intershop naleznete zde.

3.4 Další podrobnosti

Další podrobnosti o základních souborech cookie, které používáme, naleznete v tabulce v dolní části stránky.

4. Analytické soubory cookie

Na našich webových stránkách navíc používáme soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho uživatelského chování (tzv. analytické soubory cookie). Pomocí těchto souborů cookie shromažďujeme a ukládáme následující údaje:

– četnost návštěv stránek,

– vyhledávaná klíčová slova,

– využívání funkcí webových stránek.

Vaše údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie jsou pseudonymizovány, takže již není možné tyto údaje přiřadit příslušnému uživateli bez dalších údajů.

Toto zpracování nám umožňuje zlepšovat kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, a to v nastaveních souborů cookie v našem „Centru preferencí týkajících se ochrany osobních údajů“.

Některé analytické soubory cookie poskytují nebo k nim mají přístup třetí strany. Podrobné údaje o třetích stranách a jejich nástrojích, pro které používáme analytické soubory cookie, jsou vysvětleny níže.

Mezi analytické soubory cookie, které používáme, patří soubory cookie těchto společností:

4.1 Google

Na našich webových stránkách používáme pro analytické účely různé soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), společnost zapsaná podle irského práva a podléhající tomuto právu (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Další informace o těchto službách Google naleznete níže a na adrese https://www.google.com/privacy/ads/. Tabulka s podrobnými údaji níže obsahuje názvy souborů cookie s identifikátory proměnných, přičemž <wpid> je ID webové služby nebo ID měření pro nástroj Google Analytics 4, který se skládá z 10 znaků (čísla a písmena), [_<customname>] a <property-id> jsou ID vlastností v nástroji Google Analytics 3 (Universal Analytics), které se skládají z číslic v následujícím uspořádání: UA-XXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics k navrhování a vylepšování webových stránek v souladu s poptávkou. Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu vašeho používání těchto webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se i ukládají. Na těchto webových stránkách používáme rozšíření maskování IP adresy (tzv. IP maskování), což znamená, že vaše IP adresa je v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenesením do USA a uložením v této zemi společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena celá IP adresa a zkrácena tam.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování používání webových stránek uživateli, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Jste-li vlastníkem účtu Google a souhlasili jste s personalizací reklamy (dále jen „personalizace reklamy“), pak služby společnosti Google obsahují také zprávy o účinnosti našich reklamních opatření (včetně zpráv o různých zařízeních), demografické údaje a zájmy našich uživatelů, jakož i funkce pro doručování online reklamy mezi různými zařízeními. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů váš souhlas, který jste společnosti Google udělili v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR.

Proti shromažďování nebo vyhodnocování vašich údajů službou Google Analytics můžete vznést námitku stažením a nainstalováním zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Údaje, které odesíláme a které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele nebo ID reklamy, jsou automaticky vymazány po 14 měsících.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize je nástroj pro testování A/B, který poskytuje společnost Google. Nástroj Optimize nám umožňuje experimentovat s různými způsoby poskytování vašeho obsahu. Za tímto účelem využívá nástroj Optimize soubory cookie k cílení variant obsahu na určitého uživatele a soubory cookie pro experimenty s obsahem k určení účasti uživatele na experimentu. Nástroj Optimize může navíc mapovat aktivity uživatelů na základě konkrétní reklamy Google, aby mohl vyhodnocovat marketingové kampaně.

Další informace o nástroji Google Optimize naleznete na stránkách https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.

4.2 OneTrust LLC

Na našich webových stránkách shromažďujeme anonymizované údaje o počtech vyjádření a odvolání souhlasu prostřednictvím platformy pro správu souhlasů společnosti OneTrust. Tyto informace shromažďujeme na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, protože nám umožňují měřit míru souhlasu a zlepšovat uživatelské prostředí. V případě, že souhlasíte s používáním analytických souborů cookie, budeme shromažďovat údaje o vaší interakci s bannerem souhlasu vygenerovaným společnosti OneTrust. Společnost OneTrust nám umožňuje provádět souhrnnou analýzu, včetně informací o typu prohlížeče, zemi a platformě našich uživatelů (stolní počítač/mobil/tablet). Shromažďované údaje neumožňují identifikaci fyzické osoby. Další informace o společnosti OneTrust naleznete na stránkách Oznámení o ochraně osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů | OneTrust.

4.3 Další podrobnosti

Analytické soubory cookie můžete deaktivovat. Další podrobnosti o všech jednotlivých analytických souborech cookie, které používáme, naleznete v tabulce v dolní části stránky.

5. Marketingové soubory cookie

Pro účely retargetingu/remarketingu a umísťování online reklamy používáme tzv. marketingové soubory cookie třetích stran.

Retargeting nebo remarketing označuje technologie umožňující uživatelům, kteří dříve navštívili určitou webovou stránku, aby shlédli vhodné reklamy i poté, co tuto webovou stránku opustili. Pro tyto účely je nutné rozpoznat uživatele internetu i mimo webové stránky vlastníků webových stránek, na kterých se používají soubory cookie příslušných poskytovatelů služeb. Kromě toho se zohledňuje i předchozí chování při jejich používání. Například pokud si uživatel prohlédne určité výrobky, mohou se tyto nebo podobné výrobky později zobrazit jako reklama na jiných webových stránkách. Jedná se o personalizovanou reklamu, která je přizpůsobena potřebám jednotlivých uživatelů. Pro účely této personalizované reklamy není nutné, aby byl uživatel identifikován nad rámec opětovného rozpoznání. Údaje používané pro retargeting a remarketing se proto neslučují s žádnými jinými údaji.

Marketingové soubory cookie mohou také sledovat interakci uživatelů s reklamou, která se nakonec zobrazí. To má zabránit nežádoucímu zdvojování reklamy a sledovat počet případů, kdy reklama vede k nějaké formě konverze reklamy (např. reklama, na kterou je kliknuto, nebo skutečný prodej).

Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím marketingových souborů cookie je souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna v nastaveních souborů cookie v našem „Centru preferencí týkajících se ochrany osobních údajů“.

Tyto technologie používáme pro umísťování online reklam. Pro umístění těchto reklam využíváme poskytovatele třetích stran. Podrobné údaje o třetích stranách (a jejich nástrojích), které poskytují marketingové a cílené soubory cookie nebo k nim mají přístup, jsou vysvětleny níže.

5.1 Facebook / Meta

Na našich webových stránkách používáme marketingové soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“ nebo „Meta“).

Soubory cookie společnosti Facebook jsou používány, pokud máte účet na Facebooku, používáte Produkty společnosti Facebook, včetně webových stránek a aplikací společnosti Facebook, nebo navštěvujete jiné webové stránky a aplikace, které používají produkty společnosti Facebook (včetně tlačítka Like nebo jiných technologií společnosti Facebook). Soubory cookie společnosti Facebook nám umožňují sledovat vaše aktivity na našich webových stránkách, abychom mohli analyzovat účinnost naší konverzní cesty a pravidelně zlepšovat naše webové stránky. Soubory cookie společnosti Facebook nám navíc umožňují používat funkci remarketingu „Custom Audiences“ (vlastní okruh uživatelů) aplikace Facebook. Ta umožňuje, aby se uživatelům webových stránek v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tento proces také využívají, zobrazovala reklama na základě jejich zájmů („Facebook Ads“). Další informace o funkcích Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences a souvisejících činnostech zpracování údajů naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie společnosti Facebook navíc společnosti Facebook umožňují nabízet vám produkty společnosti Facebook a porozumět informacím, které o vás obdrží, včetně informací o vašem používání jiných webových stránek a aplikací, bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni nebo přihlášeni.

Soubory cookie společnosti Facebook získávají následující typy údajů: hlavičky protokolu HTTP, data specifická pro pixely, data o kliknutí na tlačítko, volitelné hodnoty a názvy polí formuláře. Další informace o souborech cookie společnosti Facebook naleznete zde.

5.2 Google

Jak již bylo uvedeno výše, na našich webových stránkách používáme pro účely marketingu a analýzy různé soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Google. Další informace týkající se postupů na ochranu soukromí společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/privacy/ads/. Tabulka s dalšími podrobnými údaji obsahuje názvy souborů cookie s identifikátory proměnných, přičemž <wpid> je ID webové služby nebo ID měření pro nástroj Google Analytics 4, který se skládá z 10 znaků (čísla a písmena), [_<customname>] a <property-id> jsou ID vlastností v nástroji Google Analytics 3 (Universal Analytics), které se skládají z číslic v následujícím uspořádání: UA-XXXXXXXX-X.

5.2.1 Google Ads

Google Ads je internetová reklamní platforma vyvinutá společností Google, v níž inzerenti platí za zobrazování krátkých reklam, nabídek služeb, seznamů výrobků a videoobsahu a generování instalací mobilních aplikací v reklamní síti Google uživatelům webu. Může umísťovat reklamy jak do výsledků vyhledávačů, jako je Google Search, tak na webové stránky bez vyhledávání, do mobilních aplikací a videí.

Další informace o platformě Google Ads naleznete zde.

5.2.2 Remarketingová funkce platformy Google

Remarketingová funkce platformy Google nám umožňuje zobrazovat reklamu našim uživatelům na jiných webech v rámci sítě Google Ads (tzv. „reklamy Google“ nebo reklamy na jiných webech) na základě jejich zájmů. Za tímto účelem analyzujeme interakce uživatelů na našich webových stránkách, abychom mohli uživatelům zobrazovat cílenou reklamu na jiných webových stránkách i poté, co ukončili návštěvu našich webových stránek. Společnost Google proto ukládá v prohlížečích uživatelů, kteří navštíví určité služby nebo webové stránky Google v Obsahové síti Google, určité číslo. Toto číslo, známé jako „cookie“, slouží ke sledování návštěv těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jedinečné identifikaci webového prohlížeče v určitém počítači, nikoli k identifikaci jednotlivce, a nejsou ukládány žádné osobní údaje.

Kromě toho, že můžete udělit nebo odvolat svůj souhlas s používáním analytických nebo marketingových souborů cookie obecně prostřednictvím nastavení v horní části těchto zásad, můžete deaktivovat používání souborů cookie společností Google nainstalováním zásuvného modulu, který je k dispozici na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3 Sledování konverzí platformy Google

V této souvislosti používáme také sledování konverzí platformy Google. Kliknete-li na reklamu umístěnou společností Google, umístí se do vašeho zařízení 30denní soubor cookie pro sledování konverzí. Tento soubor cookie neslouží k osobní identifikaci. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k sestavování statistik konverzí pro zákazníky platformy Google Ads.

Kromě toho, že můžete udělit nebo odvolat svůj souhlas s používáním analytických nebo marketingových souborů cookie obecně prostřednictvím nastavení v horní části těchto zásad, můžete deaktivovat zájmově orientovanou reklamu Google na Googlu ve svém prohlížeči kliknutím na tlačítko „Vypnout“ na adrese https://adssettings.google.de/authenticated nebo odhlášením na adrese: http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Další služby platformy Google Marketing Platform (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Naše webové stránky využívají také další služby platformy Google Marketing Platform (dříve „Google Doubleclick“). Campaign Manager 360 nám umožňuje spouštět reklamní kampaně a měřit jejich účinnost. Display & Video 360 nám pomáhá spravovat obsahové kampaně a videokampaně. Search Ads 360 slouží ke správě kampaní ve vyhledávání v různých vyhledávačích. Tyto služby používají soubory cookie k poskytování reklamy, která je relevantní pro uživatele, k vylepšení zpráv o účinnosti kampaně nebo k tomu, aby se reklama uživateli nezobrazila více než jednou.

Společnost Google pomocí ID souboru cookie zaznamenává, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie ke sledování konverzí, které souvisejí s požadavky na reklamu. To je například případ, kdy si uživatel zobrazí reklamu a později ve stejném prohlížeči vyvolá naše webové stránky a něco si tam koupí.

Váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem Google. Prostřednictvím integrace těchto služeb získává společnost Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může Google tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. I když nejste zaregistrováni u služby Google nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel zjistí vaši IP adresu a uloží si ji.

Kromě toho nám soubory cookie umožňují pochopit, zda jste na našich webových stránkách provedli určité akce poté, co jste vyvolali některou z našich zobrazených reklam na jiné platformě nebo na ni klikli (sledování konverzí). Google tento soubor cookie používá k pochopení obsahu, se kterým jste na našich webových stránkách interagovali, aby vám později mohl zasílat cílenou reklamu.

Kromě toho, že můžete udělit nebo odvolat svůj souhlas s používáním analytických nebo marketingových souborů cookie obecně prostřednictvím nastavení v horní části těchto zásad, můžete zabránit sledování změnou nastavení softwaru prohlížeče (např. zakázáním souborů cookie třetích stran), zakázáním souborů cookie pro sledování konverzí zablokováním souborů cookie z domény http://www.google.com/settings/ads/ v nastaveních prohlížeče, pokud jde o zájmově orientovanou reklamu od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně About Ads, kliknutím na odkaz http://www.aboutads.info/choices nebo kliknutím na odkaz www.googleadservices.com. Rádi bychom vás upozornili, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Další informace o platformě Google Marketing Platform jsou k dispozici na adrese https://marketingplatform.google.com/. Další informace naleznete také na stránkách iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Adform

Pro zlepšení komfortu a kvality našich služeb používáme na našich webových stránkách různé marketingové soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kodaň, Dánsko (dále jen „Adform“). Společnost Adform používá soubory cookie k různým účelům, například k cílení reklamy na uživatele, k vyhodnocování toho, jak dobře reklamy fungují, a k registraci voleb uživatelů týkajících se odhlášení. 

Na našich stránkách používáme technologii sledování konverzí a retargetingu, kterou poskytuje společnost Adform. Technologie sledování konverzí společnosti Adform nastaví dočasné soubory cookie, když uživatel provede interakci s reklamou umístěnou společností Adform. Uživatelé, kteří si nepřejí podílet se na sledování, mohou soubory cookie z aplikace Adform zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, nebo mohou kdykoli v budoucnu vznést námitku proti shromažďování a uchovávání údajů (Právo na odvolání souhlasu – webové stránky společnosti Adform). Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, lze lze v prohlížeči odstranit vymazáním dočasných internetových stránek.

Na našich webových stránkách používáme technologii retargetingu společnosti Adform. To umožňuje cílit na ty uživatele internetu, kteří již projevili zájem o naše webové stránky a naše výrobky na webových stránkách našich partnerů. V tomto případě se vkládání reklamního materiálu provádí během retargetingu na základě analýzy předchozího chování uživatele podle souborů cookie. Jedná se o dočasný soubor cookie, jehož platnost vyprší po 60 dnech. Pokud si nepřejete, aby vám společnost Adform zobrazovala zájmově orientovanou reklamu, můžete se ze shromažďování a ukládání údajů kdykoli odhlásit s účinkem do budoucna zde (Právo na odvolání souhlasu – webové stránky společnosti Adform). Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adform naleznete zde https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

5.4 Qualtrics

Využíváme služeb společnosti Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a průzkumů výrobků a obchodních značek na našich webových stránkách. Účastníte-li se průzkumu, používáme soubory cookie společnosti Qualtrics s hodnotami ID, a to zejména pro sledování relací průzkumu nebo pro zachování relací průzkumu. Další informace o společnosti Qualtrics LLC naleznete na stránkách www.qualtrics.com.

5.5 Seznam.cz

Na našich webových stránkách používáme různé marketingové soubory cookie nebo soubory cookie pro cílenou reklamu, které poskytne nebo používá společnost Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam“), společnost zapsaná podle práva České republiky a podléhající tomuto právu (registrační číslo: 26168685) se sídlem na adrese Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika. Společnost Seznam využívá pro zpracování vybraných agend (např. pro správu datového centra nebo síťového připojení) třetí strany, avšak vždy na základě jasně definovaných práv a povinností v rámci smluvního vztahu.

Další informace o společnosti Seznam a poskytovaných službách naleznete níže a na adrese Rozsah působnosti zásad ochrany osobních údajů – O společnosti Seznam. Další informace o souborech cookie společnosti Seznam naleznete zde Využívání souborů cookie v rámci služeb Seznam.cz – O společnosti Seznam.

5.5.1 Sklik

Sklik je reklamní platforma provozovaná společností Seznam, která umí zobrazovat textovou reklamu při vyhledávání na stránkách Seznam.cz a v partnerských vyhledávačích a také bannerovou a responzivní reklamu na nejnavštěvovanějších stránkách českého internetu.

Platforma Sklik používá soubory cookie ke sledování uživatelů během jejich interakce s webovými stránkami, které využívají reklamních služeb platformy Sklik. Tyto soubory cookie shromažďují anonymní údaje o návštěvách, procházení stránek, kliknutích na reklamu a dalších interakcích. Na základě těchto informací může platforma Sklik vytvářet uživatelské profily a cílit reklamu na specifické skupiny uživatelů, kteří projevili určité zájmy nebo chování. Další informace o platformě Sklik naleznete na adrese Typy reklamy Reklama Seznam.cz Sklik. Uživatelé, kteří si nepřejí podílet se na sledování, mohou soubory cookie platformy Sklik kdykoli zakázat prostřednictvím svého internetového prohlížeče, nebo mohou kdykoli v budoucnu vznést námitku proti shromažďování a uchovávání údajů (Rozsah působnosti našich zásad ochrany osobních údajů – O společnosti Seznam).

Na našich stránkách používáme technologii cílení reklamy, kterou poskytuje platforma Sklik. Ukládáním souborů cookie do prohlížeče uživatele může platforma Sklik zobrazovat reklamu uživatelům, u kterých je pravděpodobné, že mají zájem o konkrétní výrobky nebo služby. Tím se zvyšuje účinnost reklamních kampaní a minimalizuje zbytečné zobrazování reklamy uživatelům, kteří nejsou cílovou skupinou. Služby platformy Sklik používáme také pro analýzu chování uživatelů: Sledovací soubory cookie umožňují platformě Sklik shromažďovat důležité informace o tom, jak uživatelé pracují s webovými stránkami a reklamami. To společnosti Miele pomáhá lépe porozumět účinnosti našich kampaní a zlepšovat uživatelské prostředí.

5.5.2 Zboží.cz

Zboží.cz je web pro porovnávání zboží a nákupní poradce poskytovaný společností Seznam. Na našich webových stránkách používáme funkci měření konverzí poskytovanou společností Zboží.cz, která nám umožňuje měřit, počítat a deduplikovat konverze z platforem Sklik a Zboží v jednom systému.

5.6 Heuréka

Na našich webových stránkách používáme marketingové soubory cookie, které poskytuje nebo používá společnost Heuréka Group a.s., Syner Palace Romanianská, 655/9 460 01, Liberec 4, Česká republika (dále jen „Heuréka“). Heuréka poskytuje nástroj pro sledování konverzí, pomocí kterého může společnost Miele hodnotit účinnost našich kampaní, měřit výkonnost reklamy, provádět průzkum trhu, vyvíjet a zdokonalovat naše výrobky. Skript pro sledování konverzí se spustí při každé vaší návštěvě webových stránek Miele, pokud souhlasíte s používáním marketingových souborů cookie.

Další informace o používání sledovacích technologií a zpracování údajů společností Heuréka naleznete zde https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf.

5.7 Další podrobnosti

Marketingové soubory cookie můžete deaktivovat změnou nastavení v horní části těchto zásad. Další podrobnosti o všech jednotlivých marketingových souborech cookie, které používáme, naleznete v tabulce v dolní části stránky.

6. Změny těchto zásad používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie mohou být čas od času aktualizovány, např. na základě změn souborů cookie, které používáme, nebo jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Proto se prosím k těmto zásadám používání souborů cookie pravidelně vracejte, abyste byli i nadále informováni o tom, jak používáme soubory cookie a související technologie. Datum poslední aktualizace těchto zásad používání souborů cookie zjistíte zaškrtnutím data „poslední aktualizace“ zobrazeného v horní části těchto zásad používání souborů cookie.

7. Získání dalších informací

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se těchto zásad používání souborů cookie, kontaktujte nás na adrese info@miele.cz.