Rychlá mikrovlna

Rychlé spuštění mikrovlny
Maximální výkon pouhým dotykem prstů: funkce Rychlá mikrovlna umožňuje rychlé spuštění na nejvyšší výkon mikrovlny. Po stisknutí tlačítka "Start" (1krát, 2krát nebo 3krát) se přístroj uvede do provozu na 30, 60 nebo 120 vteřin a následně se sám vypne. Tyto tři předdefinované časové hodnoty lze libovolně přeprogramovat, například, chcete-li si ohřát váš oblíbený šálek kakaa nebo ohříváte-li dětskou láhev.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu