Do každého prostoru vhodný provozní způsob

Režim odtahu: vysoce účinný
Odsávače s odtahem vzduchu nasávají výpary vznikající při vaření a pomocí tukového filtru zachycují tukové částice. Filtrovaný vzduch je odtahovou rourou veden z kuchyně ven. Spolu s filtrovaným vzduchem je z kuchyně odvedena také přebytečná vlhkost a pachy. K odvádění vzduchu ven potřebují odsávače s odtahem průchodku zdí nebo střechou. Současně musí být také přiváděn čerstvý vzduch, např. otevřeným oknem. Odsávač par v provozu s odtahem vzduchu doporučujeme instalovat především nad plynové varné desky a při častém používání fritézy, grilu nebo wok pánve. Tyto přístroje uvolňují značné množství tepla, tuků a výparů, které je nejvhodnější odvádět v provozu s odtahem vzduchu. Kromě toho je plynová varná deska díky potřebnému přiváděnému vzduchu současně zásobována kyslíkem potřebným k hoření.
Režim odtahu s externím ventilátorem: účinný, tichý
Provoz s odtahem vzduchu je dostupný i v kombinaci s externím ventilátorem, který je namontován mimo odsávač par např. na venkovní zdi nebo na střeše. Díky externí montáži můžete snížit hlučnost ventilátoru a umístit jej tam, kde jeho chod tolik neruší. Hlučnost přímo v místě odsávače je redukována na minimum. K výrazné redukci hlučnosti doporučujeme vzdálenost minimálně 5-7 metrů. Zda můžete použít externí ventilátor závisí na prostorovém řešení vaší kuchyně, uspořádání odtahu a odsávače par.
Režim cirkulace: jednoduchý a energeticky úsporný
Cirkulační odsávače nasávají páru vznikající při vaření, ze které v různých filtračních vrstvách odloučí částečky tuků a pachů. Vyčištěný vzduch je odváděn zpět do místnosti. Dochází tak k cirkulaci vzduchu v uzavřeném prostoru. Cirkulační odsávače par nepotřebují žádné roury a průchodky stěnou nebo stropem. Díky tomu je montáž oproti odsávačům par s odtahem snadnější a často je i jediným řešením (například výškové budovy). Cirkulační odsávač par je velmi vhodný k použití nad sklokeramickou varnou deskou. Nad plynovou varnou desku, kde vznikají vysoké teploty, instalujte raději odsávač par s odtahem vzduchu.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu