Bezpečnostní funkce

Automatické vypnutí pro maximální bezpečnost
Přístroj lze zablokovat a chránit jej tak před nechtěným zapnutím, např. dětmi. Když je maximální provozní doba překročena, trouba Miele se automaticky vypne. Přesto, že někdy zapomenete přístroj vypnout, je o bezpečnost postaráno.
Charakteristika výbavy v závislosti na modelu