Časté dotazy

Informace o akci ke 125. výročí Miele

Na které produkty se vztahuje 125 týdnů prodloužené záruky?

125 týdnů prodloužené záruky při příležitosti 125. výročí společnosti Miele je k dispozici jen pro vybrané produkty s označením "125 Gala". K modelům s označením "125 Edition" jsou navázány jiné atraktivní nabídky, prodloužená záruka se na ně nevztahuje. Podrobnosti ke všem jubilejním modelům najdete zde.

125týdenní prodloužená záruka platí pro vybrané produkty, které byly zakoupeny přímo u Miele nebo u autorizovaného obchodního partnera. Podrobnosti k modelům ze 125 Gala Edition najdete zde.

Na 125 týdnů prodloužené záruky mají nárok všechny přístroje, které nesou označení „125 Gala“. Podrobnosti k modelům z edice 125 Gala najdete zde.

125týdenní prodloužená záruka je součástí jubilejní akce ke 125. výročí společnosti Miele. Je dostupná během celého období akce.

125týdenní prodloužená záruka platí jen pro vybrané produkty, které byly zakoupeny v rámci období akce. Neplatí pro nákupy provedené před začátkem akce, takže aktivace záruky přes aplikaci Miele* není možná.

Existuje jedna výjimka: Pokud jste v roce 2023 zakoupili matně černý přístroj, platí dodatečná 125týdenní záruka i tehdy, když byl nákup uskutečněn před začátkem akce.

 

 

Aktivace prodloužené záruky

Jak mohu 125týdenní prodlouženou záruku pro svůj přístroj aktivovat?

Ujistěte se prosím, že váš přístroj splňuje podmínky pro 125týdenní prodlouženou záruku. Pro aktivaci 125týdenní prodloužené záruky musíte svůj přístroj propojit s aplikací Miele*. U vysavačů a přístroje KWT 7112 iG obsidian černá/matná ze 125 Gala Edition stačí přístroj v aplikaci Miele* zaregistrovat.

Pro stažení nebo otevření aplikace Miele* klikněte prosím sem nebo naskenujte QR kód. Pro přidání svého nového přístroje Miele postupujte podle pokynů v aplikaci Miele*. Následně budete automaticky vyzváni k aktivaci své 125týdenní prodloužené záruky.

Pokud se v aplikaci Miele* automatická výzva k aktivaci prodloužené záruky již zobrazila a vy jste ji zavřeli, lze záruku aktivovat na stránce přehledu záruky. Pro zobrazení stránky přehledu záruky stiskněte prosím tlačítko „Profil“. Splňuje-li přístroj podmínky 125týdenní záruky, pak ji zde můžete aktivovat.

125týdenní prodlouženou záruku pro jubilejní modely nelze aktivovat přes webové stránky Miele. Záruku si prosím aktivujte přes aplikaci Miele*.

1. výjimkou jsou přístroje ze sortimentu chlazení (tzn. všechny chladničky, mrazničky, chladničky s mrazničkou a vinotéky, kromě přístrojů MasterCool). Aktivaci prodloužené 125týdenní záruky lze provést prostřednictvím online registračního formuláře dostupného zde.

2. výjimkou jsou sáčkové podlahové vysavače, na které nabízíme rovněž prodlouženou 125týdenní záruku při zakoupení současně s XXL balením sáčků. Aktivaci prodloužené 125týdenní záruky lze provést prostřednictvím online registračního formuláře dostupného zde.

Záruka by se měla aktivovat do 30 dní od nákupu přístroje přes aplikaci Miele*. Přes aplikaci Miele* je možná aktivace během celého období akce.

Bude-li přístroj doručen po uplynutí období akce, obraťte se prosím pro získání podpory na zákaznické centrum.

Pro úspěšné propojení přístroje s aplikací Miele* budete vyzváni k zadání data nákupu přístroje a výrobního čísla. V mnoha případech dokáže aplikace Miele* rozpoznat výrobní číslo během procesu automaticky. Musíte-li číslo zadat ručně, postupujte podle pokynů v aplikaci nebo použijte Vyhledávač typového štítku, který výrobní číslo na vašem přístroji dohledá.

Bezprostředně po dokončení aktivace záruky se v aplikaci Miele* stav záruky aktualizuje a bude se zde zobrazovat prodloužená záruka. Kromě toho vám bude e-mailem zaslán certifikát s údaji o vašem přístroji a záruce.

 

 

Párování nebo registrace přístroje přes aplikaci Miele*

Stáhněte si prosím z App Store nebo Google Play Store aplikaci Miele*. Otevřete aplikaci a pro přidání svého přístroje postupujte podle pokynů. Podívejte se prosím také na naše videa k párování s návodem krok za krokem.

Minimální požadavky naleznete v informacích v App Store nebo Google Play Store. Další podrobnosti jsou k dispozici pod systémovými požadavky na našich webových stránkách.

Přístroje, které splňují podmínky 125týdenní prodloužené záruky, jsou aplikací Miele* automaticky rozpoznány. Aktivace 125týdenní prodloužené záruky je velmi rychlý a jednoduchý proces. I po aktivaci si můžete stav záruky svého přístroje kdykoliv zobrazit.

Pro aktivaci 125týdenní prodloužené záruky si prosím stáhněte aplikaci Miele* a svůj vysavač/přístroj KWT 7112 iG obsidian černá/matná ze 125 Gala Edition zaregistrujte. Následně budete automaticky vyzváni k aktivaci své 125týdenní prodloužené záruky.

V případě potíží s propojením můžete 125týdenní prodlouženou záruku aktivovat tak, že svůj přístroj jednoduše zaregistrujete do aplikace Miele*. Po registraci budete automaticky dotázáni, jestli si přejete svou 125týdenní prodlouženou záruku aktivovat.

Můžete své výrobní číslo zcela snadno dohledat pomocí Vyhledávače typového štítku. Bez výrobního čísla nemůžete záruku svého přístroje aktivovat. Pro získání podpory kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

 

 

Servisní služby

Doplňková záruka začne běžet hned po zákonné dvouleté záruce Miele a prodlužuje ji o dalších 125 týdnů. Celková záruční doba činí 4 roky a téměř 5 měsíců.

Ano, svou doplňkovou 125týdenní prodlouženou záruku si za jednorázový poplatek můžete prodloužit na celkových 10 let. Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum Miele.

Nejdůležitější výhody prodloužené záruky jsou:

  • Maximální jistota: Během prodloužené záruční doby nevznikají žádné náklady na opravu závad, pakliže nebyly způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí. Prodloužená záruka pokrývá veškeré náklady na práci, dopravu i náhradní díly.
  • Nový přístroj: Nebudeme-li váš přístroj moci opravit, obdržíte nový.
  • Spolehlivost a rychlost: V případě opravy poskytnou naši vysoce kvalifikovaní servisní technici pomoc rychle a spolehlivě.

Prodloužená záruka představuje kompletní ochranu v případě opravy a zahrnuje všechny náklady na práci, dopravu a náhradní díly, pakliže závady nebyly způsobeny záměrně nebo hrubou nedbalostí. Platí smluvní podmínky.

Prodloužená záruka nepokrývá:

- závady plynoucí z neodborné instalace
- škody plynoucí ze zásahu provedeného jinou osobou než společností Miele nebo jejím autorizovaným servisním partnerem
- spotřební materiál/příslušenství, například: čisticí prostředky, aktivní uhlíkové filtry, vodní filtry
- příčiny závad mimo přístroj (vnější vlivy, jako poškození při přepravě, nárazem a úderem nebo přírodní živly)
- nesprávné používání a obsluha, například použití nevhodných čisticích prostředků nebo chemikálií a škody v důsledku vniknutí kapalin, stavebního prachu nebo toneru
- přirozené opotřebení způsobené používáním, například slábnoucí výdrž akumulátorů a funkce komponent, které se podle návodu k obsluze musí během životního cyklu produktu pravidelně měnit

Další podrobnosti najdete v podmínkách prodloužené záruky.

125týdenní prodlouženou záruku nelze přenášet na jiné přístroje. Změní-li se majitel přístroje, lze prodlouženou záruku přenést na nového majitele. Pro potvrzení nového majitele kontaktujte prosím Miele.

125týdenní prodloužená záruka zůstává platná, když byl přístroj zakoupen v členském státě EU, ve Velké Británii, v Norsku nebo ve Švýcarsku a nachází se zde. Pro ověření platnosti na jiných trzích si prosím přečtěte místní smluvní podmínky prodloužené záruky.

Miele se snaží poskytnout v případě poruchy rychlý servis. V rámci prodloužené záruky vám podporu poskytne servisní služba Miele nebo autorizovaný servisní partner. Platí obchodní podmínky.

Opravy provedené neautorizovanými servisními pracovníky Miele nehradí.

Pokud již přístroj nebude možné opravit tak, aby byly pokryty náklady, nebo oprava nebude možná, obdržíte nový stejný nebo rovnocenný přístroj.

U vyměněného přístroje nelze zaručit komunikaci (propojení) s jinými přístroji a stávajícím domácím systémem. Při výměně přístroje se zbývající čas záruky definovaný ve smlouvě přenese na nový přístroj.  

Alternativně může být na přání vrácena přiměřená částka odpovídající stáří přístroje. Při vrácení této částky ze strany Miele prodloužená záruka zaniká.  

Podrobnosti najdete ve smluvních podmínkách prodloužené záruky.

 

 

 

Poznámky:

*K dispozici pro mobilní zařízení (minimální požadavky naleznete v informacích v App Store). Doplňková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.