Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
WA COU 0603 L

Caps Outdoor

Speciální prací prostředek pro kvalitní funkční oblečení (6 ks). EasyOpen.

sale price339,00 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • Chrání membránové funkce vysoce kvalitního funkčního oblečení
  • pečuje o vlákna: pro dlouhý život oblečení a stálý tvar
  • hygienická čistota a dlouhotrvající svěžest
  • nádobky ze100 % recyklovaného plastu– z lásky k přírodě
  • na 6 použití – vhodné provšechny typy praček

Varování

Caps Outdoor

Nebezpečí. Obsahuje SODIUM LAURETH SULFATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED; SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
  • 2.Patent EP 2 365 120

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.