Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
Set UltraColor & WoolCare

Akční sada UltraColor a WoolCare za zvýhodněnou cenu

součástí je 2x UltraColor a 2x WoolCare. 

sale price1 390,00 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • perfektní kombinace odstraňování skvrn a jemné péče o vlákna
  • bez mikroplastů a dobře biologicky odbouratelné
  • lahev ze 100 %recyklovaného plastu– z lásky k přírodě
  • recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno
  • Jednoduše perfektní praní. S Miele.

Varování

UltraColor

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.