Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
Set UltraColor & Sport

Zvýhodněná sada pracích prostředků UltraColor a Sport

součástí je 3x UltraColor a 1x XXL Sport.

1 039,00 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • prací prostředky UltraColor a XXL Sport za speciální cenu
  • Sport – perfektní na sportovní a funkční oblečení
  • lahev ze 100 %recyklovaného plastu– z lásky k přírodě
  • recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno
  • Jednoduše perfektní praní. S Miele.

Varování

Sport

Nebezpečí. Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, Alkoholy, C12-18, ethoxylované, Kyselina benzensulfonová, C 10-13 alkylderiváty, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
Zertifikat Cyclos 1,5L
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.