Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
FA C 152 L

Flakón s vůní Cocoon 12,5 ml

pro příjemný zážitek z vůně – blahodárný pocit bezpečí.

349,00 Kč
1 Oblasti použití = 6,98 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • intenzitu vůně lze kdykoliv individuálně regulovat
  • Pro svěží vůni, přetrvávající až 4 týdny
  • Nádherně voňavé prádlo – zcela bez aviváže
  • Vyvinuto parfuméry v Provensálsku speciálně pro Miele
  • pro sušičky a skříň pro péči o prádlo Miele s funkcíFragranceDos
  • pro 50 cyklů sušení nebo 70 použití v parní skříni pro péči o prádlo

Varování

Cocoon

Varování. Obsahuje 2H-2,4a-Methanonafthalen-1(5H)-one, hexahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Cyclohexen-1-ol, 2,6-dimetyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-cyclopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Soubory ke stažení

Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.