Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
FA A 152 L

Flakón s vůní Aqua 12,5 ml

pro příjemný zážitek z vůně – osvěžující jako čerstvá mořská bríza.

349,00 Kč
1 Oblasti použití = 6,98 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • intenzitu vůně lze kdykoliv individuálně regulovat
  • Pro svěží vůni, přetrvávající až 4 týdny
  • Nádherně voňavé prádlo – zcela bez aviváže
  • Vyvinuto parfuméry v Provensálsku speciálně pro Miele
  • pro sušičky a skříň pro péči o prádlo Miele s funkcíFragranceDos
  • pro 50 cyklů sušení nebo 70 použití v parní skříni pro péči o prádlo

Varování

Aqua

Varování. Obsahuje DELTA-DAMASCONE, ISOHEXENYL CYCLOPENTENYL CARBALDEHYDE, EUGENOL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, METHYLUNDECANAL, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, ETHYL LINALOOL, METHYL OCTINE CARBONATE, METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Soubory ke stažení

Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.