Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
WA CCO 0603 L

Caps Collection

Balení s různými druhy kapslí (6 ks). EasyOpen.

229,00 Kč
1 kus = 38,17 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • CottonRepair pro oživení textilií
  • Speciální prací prostředek pro peří, vlnu a sportovní oblečení
  • Booster odstraňovač skvrn s nejvyšší účinností
  • Aviváž Aqua pro svěží vůni prádla
  • nádobky ze100 % recyklovaného plastu– z lásky k přírodě
  • na 6 použití – vhodné provšechny typy praček

Varování

Caps DownCare

Nebezpečí. Obsahuje MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
  • 2.Patent EP 2 365 120

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.