Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
WA CSP 0603 L

Caps Sport

Speciální prací prostředek pro syntetické textilie (6 ks). EasyOpen.

229,00 Kč
1 kus = 38,17 Kč
Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 
 

Detaily produktu

  • hygienická čistota a dlouhotrvající svěžest
  • pečuje o vlákna: pro dlouhý život oblečení a stálý tvar
  • Zachovává prodyšnost textilií
  • Zamezuje vzniku elektrostatického náboje oblečení
  • nádobky ze100 % recyklovaného plastu– z lásky k přírodě
  • na 6 použití – vhodné provšechny typy praček

Varování

Caps Sport

Nebezpečí. Obsahuje ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Soubory ke stažení

Webový informační list výrobku
PDF
Stáhnout
Produktový list
PDF
Stáhnout
  • 1.Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
  • 2.Patent EP 2 365 120

Vyhrazujeme si právo na technické změny; Nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.