Nyní opouštíte webové stránky společnosti Miele & Cie. KG

Webové stránky společnosti Miele & Cie. KG mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Při každém prvním připojení je odkazovaná webová stránka kontrolována s ohledem na protiprávní obsah.

Za obsah třetích poskytovatelů dostupný na těchto odkazech společnost Miele & Cie. neodpovídá. Pokud však společnost Miele & Cie. KG zjistí nebo bude upozorněna na to, že webová stránka obsahuje protiprávní obsah, bude odkaz co nejrychleji odstraněn.

Stisknutím následujícího tlačítka pro přechod na externí odkaz potvrzujete přečtení tohoto prohlášení.Opustíte tím webové stránky společnosti Miele & Cie. KG.