• Oficiální e-shop Miele
Set UltraColor & Sport
1 039,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Zkušební sada pracích prostředků UltraColor a Sport  součástí je 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • prací prostředky UltraColor a XXL Sport za speciální cenu 
 • Sport – perfektní na sportovní a funkční oblečení 
 • lahev ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
 • recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno
 • Jednoduše perfektní praní. S Miele.
Sport
Sport
Nebezpečí. Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, Alkoholy, C12-18, ethoxylované, Kyselina benzensulfonová, C 10-13 alkylderiváty, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.
Zobrazit víceZobrazit méně

Set UltraColor & Sport

Zkušební sada pracích prostředků UltraColor a Sport  součástí je 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Zkušební sada pracích prostředků UltraColor a Sport  součástí je 3x UltraColor a 1x XXL Sport.
 • prací prostředky UltraColor a XXL Sport za speciální cenu 
 • Sport – perfektní na sportovní a funkční oblečení 
 • lahev ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
 • recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno
 • Jednoduše perfektní praní. S Miele.
Sport
Sport
Nebezpečí. Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, Alkoholy, C12-18, ethoxylované, Kyselina benzensulfonová, C 10-13 alkylderiváty, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.
Zobrazit víceZobrazit méně

Extra výhody pro vás

Vybavení závisí na modelu – obrázky slouží jako příklad pro vysvětlení
Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Webový informační list výrobku
  PDF
 • Webový informační list výrobku
  PDF
 • Produktový list
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky