• Objednávky došlé nejpozději do 19.12.2023 expedujeme do Vánoc, pokud je zboží skladem.
GP DC CX 0061 T
559,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Odvápňovací tablety, 6 kusů pro kávovar, parní troubu, FashionMaster, troubu/sporák s klimatickým pečením.
 • Důkladné odstranění nánosů a vápenatých usazenin
 • Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
 • Vyladěné složení – speciální receptura Miele
 • Bez zbytků chemických látek po odvápnění
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
Afkalkningstabletter
Afkalkningstabletter
Varování. Obsahuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

GP DC CX 0061 T

Odvápňovací tablety, 6 kusů pro kávovar, parní troubu, FashionMaster, troubu/sporák s klimatickým pečením.
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Odvápňovací tablety, 6 kusů pro kávovar, parní troubu, FashionMaster, troubu/sporák s klimatickým pečením.
 • Důkladné odstranění nánosů a vápenatých usazenin
 • Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
 • Vyladěné složení – speciální receptura Miele
 • Bez zbytků chemických látek po odvápnění
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
Afkalkningstabletter
Afkalkningstabletter
Varování. Obsahuje MALEIC ACID; CITRIC ACID Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Extra výhody pro vás

Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Produktový list
  PDF
 • Webový informační list výrobku
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky