• Objednávky došlé nejpozději do 19.12.2023 expedujeme do Vánoc, pokud je zboží skladem.
GP DC 001 C
1 959,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Odvápňovací kartuše k automatickému odvápnění kávovarů Miele
 • Důkladné odstranění nánosů a vápenatých usazenin
 • Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
 • Zcela bez nutnosti manuálního zásahu
 • Bez zbytků chemických látek po odvápnění
 • Jedno balení vydrží cca 1 rok
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
Odvápňovací kartuše
Odvápňovací kartuše
Varování. Obsahuje MALEIC ACID. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.
GP DC 001 C

Odvápňovací kartuše

k automatickému odvápnění kávovarů Miele
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Odvápňovací kartuše k automatickému odvápnění kávovarů Miele
 • Důkladné odstranění nánosů a vápenatých usazenin
 • Maximálně efektivní odvápnění, šetrné zároveň vůči materiálu
 • Zcela bez nutnosti manuálního zásahu
 • Bez zbytků chemických látek po odvápnění
 • Jedno balení vydrží cca 1 rok
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
Odvápňovací kartuše
Odvápňovací kartuše
Varování. Obsahuje MALEIC ACID. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

Extra výhody pro vás

Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Produktový list
  PDF
 • Webový informační list výrobku
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky