• Oficiální e-shop Miele
GP HC 0125 L
1 199,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

HydroCleaner, sada 4 lahví. čisticí prostředek pro funkci samočištění HydroClean u konvektomatů. 
 • automatické a účinné čištění ohřevného prostoru
 • důkladné odstranění připálených zbytků jídel
 • výdrž sady: cca 1 rok
 • bezpečné pro potravinami a šetrné k materiálu
 • biologicky odbouratelné a bez mikroplastů
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
HydroCleaner
HydroCleaner
Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

GP HC 0125 L

HydroCleaner, sada 4 lahví. čisticí prostředek pro funkci samočištění HydroClean u konvektomatů. 
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

HydroCleaner, sada 4 lahví. čisticí prostředek pro funkci samočištění HydroClean u konvektomatů. 
 • automatické a účinné čištění ohřevného prostoru
 • důkladné odstranění připálených zbytků jídel
 • výdrž sady: cca 1 rok
 • bezpečné pro potravinami a šetrné k materiálu
 • biologicky odbouratelné a bez mikroplastů
 • Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost
HydroCleaner
HydroCleaner
Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Extra výhody pro vás

Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Produktový list
  PDF
 • Webový informační list výrobku
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky