• Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
FA C 152 L
349,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Flakón s vůní Cocoon 12,5 ml pro příjemný zážitek z vůně – blahodárný pocit bezpečí.
 • intenzitu vůně lze kdykoliv individuálně regulovat 
 • Pro svěží vůni, přetrvávající až 4 týdny
 • Nádherně voňavé prádlo – zcela bez aviváže
 • Vyvinuto parfuméry v Provensálsku speciálně pro Miele
 • pro sušičky a skříň pro péči o prádlo Miele s funkcí FragranceDos
 • pro 50 cyklů sušení nebo 70 použití v parní skříni pro péči o prádlo
Cocoon
Cocoon
Varování. Obsahuje 2H-2,4a-Methanonafthalen-1(5H)-one, hexahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Cyclohexen-1-ol, 2,6-dimetyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-cyclopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
FA C 152 L

Flakón s vůní Cocoon 12,5 ml

pro příjemný zážitek z vůně – blahodárný pocit bezpečí.
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Flakón s vůní Cocoon 12,5 ml pro příjemný zážitek z vůně – blahodárný pocit bezpečí.
 • intenzitu vůně lze kdykoliv individuálně regulovat 
 • Pro svěží vůni, přetrvávající až 4 týdny
 • Nádherně voňavé prádlo – zcela bez aviváže
 • Vyvinuto parfuméry v Provensálsku speciálně pro Miele
 • pro sušičky a skříň pro péči o prádlo Miele s funkcí FragranceDos
 • pro 50 cyklů sušení nebo 70 použití v parní skříni pro péči o prádlo
Cocoon
Cocoon
Varování. Obsahuje 2H-2,4a-Methanonafthalen-1(5H)-one, hexahydro-5,5-dimetyl-2-propyl-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-Cyclohexen-1-ol, 2,6-dimetyl-4-(2,2,3-trimetyl-3-cyclopenten-1-yl)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Extra výhody pro vás

Vybavení závisí na modelu – obrázky slouží jako příklad pro vysvětlení
Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Produktový list
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky