• Objednávky došlé nejpozději do 19.12.2023 expedujeme do Vánoc, pokud je zboží skladem.
GP CL CX 0102 T
559,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Čisticí tablety, 10 kusů pro kávovary, zaručuje ten nejlepší požitek z kávy.
Čistici tablety
Čistici tablety
Varování. Obsahuje jablečnan disodný. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
GP CL CX 0102 T

Čisticí tablety, 10 kusů

pro kávovary, zaručuje ten nejlepší požitek z kávy.
  • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Čisticí tablety, 10 kusů pro kávovary, zaručuje ten nejlepší požitek z kávy.
Čistici tablety
Čistici tablety
Varování. Obsahuje jablečnan disodný. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah, obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Extra výhody pro vás

Soubory ke stažení, CAD a aplikace
  • Produktový list
    PDF
  • Webový informační list výrobku
    PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
  • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky