• Z důvodu zvýšeného počtu objednávek se doba dodání může prodloužit
WA CSP 0603 L
229,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]

Podrobnosti o produktu

Caps Sport Speciální prací prostředek pro syntetické textilie (6 ks). EasyOpen.
 • hygienická čistota a dlouhotrvající svěžest
 • pečuje o vlákna: pro dlouhý život oblečení a stálý tvar
 • Zachovává prodyšnost textilií
 • Zamezuje vzniku elektrostatického náboje oblečení
 • nádobky ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
 • na 6 použití – vhodné pro všechny typy praček 
Caps Sport
Caps Sport
Nebezpečí. Obsahuje ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.
WA CSP 0603 L

Caps Sport

Speciální prací prostředek pro syntetické textilie (6 ks). EasyOpen.
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

Caps Sport Speciální prací prostředek pro syntetické textilie (6 ks). EasyOpen.
 • hygienická čistota a dlouhotrvající svěžest
 • pečuje o vlákna: pro dlouhý život oblečení a stálý tvar
 • Zachovává prodyšnost textilií
 • Zamezuje vzniku elektrostatického náboje oblečení
 • nádobky ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
 • na 6 použití – vhodné pro všechny typy praček 
Caps Sport
Caps Sport
Nebezpečí. Obsahuje ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře. Odstraňte obsah, obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady. Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Extra výhody pro vás

Vybavení závisí na modelu – obrázky slouží jako příklad pro vysvětlení
Soubory ke stažení, CAD a aplikace
 • Produktový list
  PDF
 • Webový informační list výrobku
  PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
 • 2.Patent EP 2 365 120
 • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky