• Oficiální e-shop Miele
GP CC 001 C
1 949,00 Kč
1 . Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
[1]
Najít prodejnu

Podrobnosti o produktu

AutoCleaner pro plně automatické čištění kávovarů Miele generace 7000
AutoCleaner
AutoCleaner
Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

GP CC 001 C

AutoCleaner pro plně automatické čištění kávovarů Miele generace 7000
  • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Podrobnosti o produktu

AutoCleaner pro plně automatické čištění kávovarů Miele generace 7000
AutoCleaner
AutoCleaner
Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Extra výhody pro vás

Soubory ke stažení, CAD a aplikace
  • Webový informační list výrobku
    PDF
  • Produktový list
    PDF
1. Doporučená prodejní cena je uvedena včetně DPH
  • Technické změny vyhrazeny; za správnost poskytnutých informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Na začátek stránky