5 let záruka na vysavač Miele

5 let záruka na vysavač

Typ přístroje

Výrobní číslo přístroje:*

Datum nákupu vysavače včetně sáčků:*

Název obchodu a jeho adresa (stačí město):*

Osobní údaje

Oslovení

Titul

Jméno*

Příjmení*

Ulice*

č.p.*

PSČ*

Místo*

Telefon

E-mail*


* povinné údaje


 

Osoba, která vyplnila tento formulář, současně jeho odesláním potvrzuje
a souhlasí s tím, aby společnost Miele, spol. s r. o. zapracovala údaje uvedené
na tomto formuláři do svého informačního systému k marketingovým účelům
a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou pro svoji potřebu
ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osoba, která
vyplnila tento formulář, má právo přístupu k vlastním osobním údajům, jakož
i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost Miele, spol. s r.o.
ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby společnost
Miele, spol. s r.o. předala v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění, údaje uvedené v tomto registračním
formuláři i jiným správcům, s nimiž je společnost Miele, spol. s r.o. ve smluvním
vztahu.