Prodlužte si záruku na motor vašeho vysavače Miele!

10 let záruka na motor

Na všechny podlahové vysavače Miele

Platí při zakoupení jakéhokoliv podlahového sáčkového nebo bezsáčkového vysavače Miele v období od 1.4. do 31.12.2023. Stačí se jen zaregistrovat.

Zaregistrovat 10letou záruku

Na které vysavače se nabídka vztahuje?

Akce se vztahuje na všechny podlahové sáčkové a bezsáčkové vysavače Miele

Kvalitě našich vysavačů věříme! Nezáleží na tom, zda si vyberete sáčkový podlahový vysavač z řady Classic, Compact nebo Complete, nebo podlahový bezsáčkový vysavač Miele z řady Boost nebo Blizzard. Na všechny tyto vysavače nabízíme nyní bezplatnou 10letou záruku na motor vysavače, stačí si vysavač po zakoupení jen zaregistrovat prostřednictvím jednoduchého online formuláře. Níže najdete několik tipů, ale výběr je výrazně širší!

Akce platí od 1. 4. do 31. 12. 2023! 

Zaregistrovat 10letou záruku na motor vysavače Všechny sáčkové vysavače MieleVšechny bezsáčkové vysavače Miele

Podmínky k akci

Podmínky k akci

10letá prodloužená záruka na motor podlahových sáčkových a bezsáčkových vysavačů Miele

Prodloužená záruka na motor znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruční doby.

Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Prodloužené záruky na motor začíná v návaznosti na tuto záruku a je platná po dobu dalších osmi let. Podmínkou Prodloužené záruky je registrace prostřednictvím online registračního formuláře.

Miele se zavazuje odstranit případné závady přístrojů s Prodlouženou zárukou v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů. Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele. V případě závady v době Prodloužené záruky nelze požadovat výměnu výrobku za nový.

Prodlouženou záruku zdarma může zákazník získat pouze na podlahové sáčkové a bezsáčkové vysavače, které zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky, na e-shopu miele.cz nebo v Miele Experience Center v Praze nebo v Brně v období od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Prodloužená záruka a výhody z ní plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem. Prodloužená záruka je nepřenosná, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.

Prodlouženou záruku nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely. 

Prodloužená záruka se nevztahuje na závady, pokud:

 • vznikly následkem nedodržení platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze;
 • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním neoriginálních sáčků do vysavače, nebo byl přístroj poškozen z důvodu proniknutí kapalin, stavebního prachu nebo toneru;
 • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo úderem, povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy;
 • byly na přístroji provedeny opravy nebo změny neautorizovanými servisními službami;
 • byly tyto na příslušenství přístroje, které však není standardním příslušenstvím k takovému typu přístroje;
 • byly při předchozí opravě nebo změně přístroje použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno;
 • vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze;
 • byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze;
 • vznikly používáním přístroje k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

Vysavač k reklamaci musí být dodán včetně prachového sáčku a filtru používaných při vysávání.

Zákazník má nárok na Prodlouženou záruku motoru zdarma k sáčkovým a bezsáčkovým vysavačům při splnění všech uvedených podmínek:

 • Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude Prodloužená záruka vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři Prodloužené záruky, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.
 • U sáčkových vysavačů je možné uplatnit také Prodlouženou záruku na 5 let na celý přístroj při současném zakoupení XXL balení sáčků. Sáčky musí být uvedeny na stejném dokladu jako vysavač.
 • Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím online registračního formuláře nejpozději do 1 měsíce od zakoupení přístroje (ne později než 31. 1. 2024).

Leták ke stažení naleznete zde.

Zákazník bere na vědomí, že společnost MIELE, spol. s r.o. je oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu Registračního formuláře pro účely poskytnutí prodloužené záruky za jakost a pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu pro účely prodloužené záruky. Bližší informace o právech a zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů („Ochrana dat“). Odesláním formuláře Zákazník stvrzuje, že se seznámil se a Zásadami a bez výhrad s nimi souhlasí.

V Brně dne 1. 4. 2023