Exkluzivní prodloužená záruka Miele na 10 let

Nadešel čas pořídit si Miele

Nyní s prodlouženou zárukou na 10 let

Akce byla ukončena 31.1.2019,
na zakoupené přístroje máte možnost provést registraci do 28.2.2019, stačí použít odkaz níže.

Nabídka platí na vybrané modelyRegistrovat přístroj

Akční nabídka

Testováno na životnost 20 let

Pračky, sušičky i myčky Miele jsou testovány na životnost 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály a zpracování. Tradiční konstrukce praček zahrnuje např. nerezovou prací vanu, závaží z litiny nebo tlumiče. U sušiček je kladen důraz zejména na filtrační systém, který zaručuje trvale nízkou spotřebu energie a krátkou dobu sušení. Nejlepší kondenzační účinek pak zajišťuje obzvláště těsná konstrukce přístroje a použité těsnění.

Jelikož našim přístrojům věříme, troufáme si vám nabídnout 10letou záruku na níže uvedené přístroje zcela zdarma, mimo jiné i na vítěze testu - pračku WDB 030 Eco a sušičku TCE 530 WP. Samozřejmě si Miele Servis Certifikát můžete zakoupit také na další přístroje Miele. Vždy je však nutné přístroje po zakoupení zaregistrovat. 

Přístroje můžete zakoupit u jakéhokoliv autorizovaného prodejce Miele - stačí si vybrat nejbližšího prodejce ve vašem okolí, popřípadě využít nákup online prostřednictvím některého z našich autorizovaných značkových e-shopů Miele.

Kde koupit Miele

Proč právě pračku či sušičku Miele?

Praní a sušení s Miele je šetrné, snadné a efektivní

Patentovaný* voštinový buben

Díky výjimečné povrchové struktuře voštinového bubnu pračky Miele se během programu praní vytváří mezi textilií a stěnou bubnu jemný vodní film, po kterém prádlo velmi lehce klouže. Stejně tak voštinový buben u sušičky zajišťuje menší tvorbu záhybů, jelikož v prohlubních mezi voštinami vzniká vzduchový polštář, na kterém prádlo během otáčení bubnu vždy opět jemně přistane. Voštinový buben Miele zabraňuje tvorbě nopků. Tím je péče o prádlo velmi šetrná
a zajišťuje dlouhou životnost vašeho prádla. 

Výzkumný ústav pro péči o prádlo v německém Krefeldu potvrzuje optimální šetrnost k prádlu ve voštinovém bubnu Miele.

* Evropský patent EP 0 935 687 a Evropský patent EP 1 293 594 B1

TwinDos* - unikátní systém dávkování

Automatické dávkování pomocí TwinDos je nejen praktické, ale zaručuje také perfektní čistotu. TwinDos dávkuje UltraPhase 1 a 2 vždy v optimální čas během procesu praní a dosahuje tak nejlepších výsledků praní. Navíc je dávkování se systémem TwinDos tak přesné, že oproti ručnímu dávkování můžete ušetřit až 30 % pracího prostředku. 
Pokud se rozhodnete pro pračku bez systému automatického dávkování TwinDos, doporučujeme používat prací prostředky Miele pro perfektní výsledky praní.

* Vybavení závislé na modelu.

Technologie EcoDry pro ekologické sušení

Jedinečná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky. Díky funkci FragranceDos bude navíc vaše prádlo krásně voňavé.

Proč právě myčku Miele?

Myčky Miele jsou šetrné k nádobí i životnímu prostředí a navíc extrémně tiché

Vynikající kvalita a dlouhá životnost

Myčky Miele jsou testovány na životnost 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály a zpracování. Pouze takto mohou přístroje obstát v přísných zátěžových testech Miele.

 

Připojení na teplou vodu

Úspora energie – všechny myčky Miele lze připojit na teplou vodu do 60 °C. Tím lze snížit spotřebu elektřiny až o 50 % a dobu zkrátit až o 10 %. Spotřeba elektrické energie tím klesá v programu ECO až na 0,45 kWh.

Příborová zásuvka Miele

Veškeré příbory jsou uloženy samostatně a nemohou se poškrábat. Nečistota je bezezbytku odstraněna a příbory jsou perfektně osušeny. Navíc je můžete hygienicky a pohodlně vyjmout. 
Pro maximální komfort a čistotu.

Podmínky k akci

Miele Servis Certifikát znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky.

Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost MSC začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let.

Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů s MSC v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.

MSC zdarma může zákazník získat pouze na níže uvedené modely praček, sušiček a myček, které zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky v období od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019:
Pračka WDB 030 WCS
Pračka WCE 670 TDos WiFi
Pračka WWE 660 TDos WiFi
Sušička TDB 230 WP Active
Sušička TCE 530 WP Active Plus
Sušička TWE 520 WP Active Plus
Myčka nádobí G 4203 SCi bílá
Myčka nádobí G 4203 SCi nerez
Myčka nádobí G 4263 SCVi
Myčka nádobí G 4268 SCVi

MSC a výhody z něj plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem.
MSC je nepřenosný, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.

MSC nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Hodnota Miele Servis Certifikátu činí 7 500 Kč včetně DPH za každý přístroj. Zakoupením výše uvedených přístrojů v období od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 získá zákazník po registraci Miele Servis Certifikát zdarma.

Vedle poskytnutí bezplatné opravy přístroje získává zákazník i nárok na další servisní služby dle rozhodnutí Miele ve smyslu čl. 5.7 Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu:

 • možnost využít poradenské služby prostřednictvím speciálního Call-centra Miele
 • možnost rychlého zásahu servisního technika po obdržení objednávky na servisním dispečinku Miele na zelené lince 800 MIELE1 (800 643 531). K domluvení termínu opravy stačí jen nahlášení adresy. Díky širokému pokrytí celé republiky našimi techniky se dostaví v co možná nejkratším termínu po nahlášení závady.
 • možnost získat náhradní přístroj v případě delší doby trvání opravy.

Miele Servis Certifikát se nevztahuje na závady, pokud:

 • vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži
 • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií
 • byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu, než je Česká republika
 • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy
 • opravy nebo změny přístroje byly provedeny neautorizovanou servisní službou
 • byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno Miele
 • se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou
 • vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze
 • byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze
 • vznikly používáním přístroje k živnostenským nebo profesionálním účelům.

Zákazník má nárok na MSC zdarma k pračce, sušičce a/nebo myčce při splnění níže uvedených podmínek:

 • Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude MSC vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři MSC, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019. Ručně psané prodejní doklady nebudou akceptovány.
 • Přístroj musí být zakoupen u některého z našich autorizovaných prodejců Miele.
 • Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím tištěného registračního formuláře nebo online do 1 měsíce od zakoupení přístroje, nejpozději však 28. 2. 2019.
 • Partner vyplní se zákazníkem tištěný nebo online Registrační formulář MSC tak, aby obsahoval veškeré náležitosti (údaje o zákazníkovi, údaje o přístrojích vč. typu a výrobního čísla, datum prodeje, číslo faktury Miele, datum a podpis zákazníka, podpis a razítko prodejce) a odešle jeho scan na adresu obchod@miele.cz. Následně je Certifikát zaslán koncovému zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři a přístroje jsou podle výrobního čísla registrovány v databázi servisu Miele.
 • Partner je povinen Zákazníka před vyplněním Registračního formuláře MSC vhodně seznámit s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu, a to zejména s právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v bodě 7.7 a násl. Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu. Seznámení s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu může být nahrazeno poskytnutím jejich aktuální kopie Zákazníkovi.