Pračka s exkluzivní prodlouženou zárukou Miele na 10 let

AKCE JE UKONČENA!

10 let bez starostí s prodlouženou zárukou

Získejte na vybrané modely prodlouženou 10letou záruku Miele zcela zdarma. Platí na vítěze testu* - pračku WDB 030 a na sušičky TDB 220 WP a TDD 430 WP při zakoupení v setu s pračkou. Pouze do vyprodání zásob!

Nabídka platí na vybrané modelyRegistrovat přístroj

Akční nabídka

Testováno na životnost 20 let

Naše zásoby jsou sice již vyprodány, ale pokud si přístroj zakoupíte u některého z našich autorizovaných partnerů, akce na 10letou záruku při splnění podmínek stále platí. 

Jelikož našim přístrojům věříme, troufáme si vám nabídnout 10letou záruku na níže uvedené přístroje zcela zdarma, mimo jiné i na vítěze testu* - pračku WDB 030 Eco. Pokud si současně s pračkou WDB 030 koupíte i sušičku TDB 220 WP nebo TDD 430 WP Series 120, získáte 10letou záruku zdarma i na tyto přístroje. Prodlouženou záruku však nelze uplatnit na sušičky zakoupené samostatně. Podmínkou k získání prodloužené záruky je nutné přístroje po zakoupení zaregistrovat. 

Přístroje můžete zakoupit u jakéhokoliv autorizovaného prodejce Miele - stačí si vybrat nejbližšího prodejce ve vašem okolí, popřípadě využít nákup online prostřednictvím některého z našich autorizovaných značkových e-shopů Miele.

 

*dTest 9/2017

Kde koupit Miele

Proč právě pračku či sušičku Miele?

Praní a sušení s Miele je šetrné, snadné a efektivní

Patentovaný* voštinový buben

Díky výjimečné povrchové struktuře voštinového bubnu pračky Miele se během programu praní vytváří mezi textilií a stěnou bubnu jemný vodní film, po kterém prádlo velmi lehce klouže. Stejně tak voštinový buben u sušičky zajišťuje menší tvorbu záhybů, jelikož v prohlubních mezi voštinami vzniká vzduchový polštář, na kterém prádlo během otáčení bubnu vždy opět jemně přistane. Voštinový buben Miele zabraňuje tvorbě nopků. Tím je péče o prádlo velmi šetrná
a zajišťuje dlouhou životnost vašeho prádla. 

Výzkumný ústav pro péči o prádlo v německém Krefeldu potvrzuje optimální šetrnost k prádlu ve voštinovém bubnu Miele.

* Evropský patent EP 0 935 687 a Evropský patent EP 1 293 594 B1

CapDosing - dávkování pomocí kapslí

Speciální programy pro vaše prádlo můžete zcela pohodlně řešit pomocí předdávkovaných kapslí Miele. Stačí je vložit do přihrádky na aviváž. Přístroj v optimálním okamžiku zajistí dávkování obsahu, přičemž vše proběhne zcela automaticky.
Máte na výběr: 6 speciálních pracích prostředků (Sport, Peří, Outdoor, WoolCare, SilkCare, Impregnace), 3 aviváže (Aqua, Nature, Cocoon) a Booster, sloužící jako zesilovač proti odolným nečistotám.

Technologie EcoDry pro ekologické sušení

Jedinečná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky. Díky funkci FragranceDos bude navíc vaše prádlo krásně voňavé.

Podmínky k akci

Prodloužená záruka znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky.

Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost Prodloužené záruky začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát Prodloužené záruky je platný po dobu dalších osmi let.

Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.

Prodlouženou záruku zdarma může zákazník získat pouze na níže uvedené modely praček a sušiček Miele, které zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky v období od 1.2.2020 do vyprodání zásob, nejpozději však do 31.12.2020:
Pračka WDB 030 WCS
Sušička TDB 220 WP (pouze při současném zakoupení v setu s pračkou WDB 030 - oba přístroje musí být na stejném prodejním dokladu)
Sušička TDD 430 WP Series 120 (pouze při současném zakoupení v setu s pračkou WDB 030 - oba přístroje musí být na stejném prodejním dokladu)

Prodloužená záruka a výhody z ní plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem.
Prodloužená záruka je nepřenosná, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.

Prodlouženou záruku nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Hodnota certifikátu Prodloužené záruky činí 7 500 Kč včetně DPH za každý přístroj. 

Certifikát Prodloužené záruky se nevztahuje na závady, pokud:

 • vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži
 • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií
 • byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu, než je Česká republika
 • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy
 • opravy nebo změny přístroje byly provedeny neautorizovanou servisní službou
 • byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno Miele
 • se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou
 • vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze
 • byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze
 • vznikly používáním přístroje k živnostenským nebo profesionálním účelům.

Zákazník má nárok na certifikát Prodloužené záruky zdarma k pračce a sušičce při splnění níže uvedených podmínek:

 • Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude certifikát Prodloužené záruky vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři prodloužené záruky, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 1.2.2020 nejpozději do 31.12.2020. Ručně psané prodejní doklady nebudou akceptovány.
 • Přístroj musí být zakoupen u některého z našich autorizovaných prodejců Miele.
 • Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím tištěného registračního formuláře nebo online do 1 měsíce od zakoupení přístroje, nejpozději však 31.12.2020.
 • Partner vyplní se zákazníkem tištěný nebo online Registrační formulář Prodloužené záruky tak, aby obsahoval veškeré náležitosti (údaje o zákazníkovi, údaje o přístrojích vč. typu a výrobního čísla, datum prodeje, číslo faktury Miele, datum a podpis zákazníka, podpis a razítko prodejce) a odešle jeho scan na adresu certifikat@miele.cz. Následně je Certifikát zaslán koncovému zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři a přístroje jsou podle výrobního čísla registrovány v databázi servisu Miele.
 • Partner je povinen Zákazníka před vyplněním Registračního formuláře Prodloužené záruky vhodně seznámit s Podmínkami platnosti Prodloužené záruky, a to zejména s právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v bodě 7.7 a násl. Podmínek platnosti Prodloužené záruky. Seznámení s Podmínkami platnosti Prodloužené záruky může být nahrazeno poskytnutím jejich aktuální kopie Zákazníkovi.