Exkluzivní prodloužená záruka Miele na 10 let

Nadešel čas pořídit si Miele

Nyní s prodlouženou zárukou na 10 let

Akce je již ukončena. Registrace 10leté záruky zdarma již není možná.

Nabídka platí na vybrané modely

Akční nabídka

Testováno na životnost 20 let

Pračky i sušičky Miele jsou testovány na životnost 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály
a zpracování. Tradiční konstrukce praček zahrnuje např. nerezovou prací vanu, závaží z litiny nebo tlumiče. U sušiček je kladen důraz zejména na filtrační systém, který zaručuje trvale nízkou spotřebu energie a krátkou dobu sušení. Nejlepší kondenzační účinek pak zajišťuje obzvláště těsná konstrukce přístroje a použité těsnění.

Jelikož našim přístrojům věříme, troufáme si vám nabídnout 10letou záruku na níže uvedené přístroje zcela zdarma, mimo jiné i na vítěze testu - pračku WDB 030 Eco. Samozřejmě si Miele Servis Certifikát můžete zakoupit také na další přístroje Miele. Vždy je však nutné přístroje po zakoupení zaregistrovat. 

Proč právě pračku Miele?

Praní s Miele je šetrné, snadné a efektivní

Patentovaný* voštinový buben

Díky výjimečné povrchové struktuře voštinového bubnu pračky Miele se během programu praní vytváří mezi textilií a stěnou bubnu jemný vodní film, po kterém prádlo velmi lehce klouže. Viditelné i hmatatelné pro stupy vláken a tvoření nopků mohou citlivé textilie poškodit. Voštinový buben Miele těmto jevům zabraňuje. Tím je péče o prádlo velmi šetrná a zajišťuje dlouhou životnost vašeho prádla. 

Výzkumný ústav pro péči o prádlo v německém Krefeldu potvrzuje optimální šetrnost k prádlu ve voštinovém bubnu Miele.

* Evropský patent EP 0 935 687

CapDosing - dávkování pomocí kapslí

Přesně to správné množství speciálních pracích a ošetřujících prostředků. Předdávkované kapsle Miele s pracím prostředkem nebo aviváží pro přesné a komfortní dávkování.

Perfektní výsledky praní

Péče o všechny v domácnostech prané materiály. Nejlepších výsledků v pračkách Miele dosáhnete při použití pracích prostředků Miele, které jsou s programy vzájemně sladěny.

Proč právě sušičku Miele?

Sušení s Miele je šetrné ke všem textiliím

Patentovaný* voštinový buben

V prohlubních mezi voštinami vzniká vzduchový polštář, na kterém prádlo během otáčení bubnu vždy opět jemně přistane. Prádlu se tak dostává šetrné péče a po sušení vykazuje menší tvorbu záhybů. O to je následné žehlení snazší. Díky voštinové struktuře bubnu klenuté směrem ven je prádlo, v porovnání s běžným bubnem, transportováno více nahoru. Prádlo se tak nachází delší dobu
v proudu teplého vzduchu, a tím je současně vylepšena výměna vlhkého vzduchu.

* Evropský patent EP 1 293 594 B1

Voňavé prádlo díky FragranceDos

Flakóny s vůní zajistí svěží, dlouhotrvající vůni prádla - zcela automaticky. Intenzitu vůně lze libovolně nastavit.
V nabídce je 5 různých vůní.

Technologie EcoDry

Jedinečná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky.

Podmínky k akci

Miele Servis Certifikát znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky.

Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost MSC začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let.

Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů s MSC v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.

MSC zdarma může zákazník získat pouze na níže uvedené modely praček a sušiček, které zakoupí u autorizovaného prodejce Miele na území České republiky v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017:
Pračka WDB 030 WCS
Pračka WDD 030 WCS
Pračka WMB 120 WCS
Sušička TDB 230 WP Active
Sušička TCE 530 WP Active Plus
Sušička TWE 520 WP Active Plus

MSC a výhody z něj plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem.
MSC je nepřenosný, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.

MSC nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Hodnota Miele Servis Certifikátu činí 7 500 Kč včetně DPH za každý přístroj. Zakoupením výše uvedených přístrojů v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017 získá zákazník po registraci Miele Servis Certifikát zdarma.

Vedle poskytnutí bezplatné opravy přístroje získává zákazník i nárok na další servisní služby dle rozhodnutí Miele ve smyslu čl. 5.7 Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu:

 • možnost využít poradenské služby prostřednictvím speciálního Call-centra Miele
 • možnost rychlého zásahu servisního technika po obdržení objednávky na servisním dispečinku Miele na zelené lince 800 MIELE1 (800 643 531). K domluvení termínu opravy stačí jen nahlášení adresy. Díky širokému pokrytí celé republiky našimi techniky se dostaví v co možná nejkratším termínu po nahlášení závady.
 • možnost získat náhradní přístroj v případě delší doby trvání opravy.

Miele Servis Certifikát se nevztahuje na závady, pokud:

 • vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži
 • byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií
 • byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu, než je Česká republika
 • byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy
 • opravy nebo změny přístroje byly provedeny neautorizovanou servisní službou
 • byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno Miele
 • se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou
 • vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze
 • byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze
 • vznikly používáním přístroje k živnostenským nebo profesionálním účelům.

Zákazník má nárok na MSC zdarma k pračce a/nebo sušičce při splnění níže uvedených podmínek:

 • Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude MSC vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na Registračním formuláři MSC, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Ručně psané prodejní doklady nebudou akceptovány.
 • Přístroj musí být zakoupen u některého z našich autorizovaných prodejců Miele.
 • Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím tištěného registračního formuláře nebo online nejpozději do 1 měsíce od zakoupení přístroje.
 • Partner vyplní se zákazníkem tištěný nebo online Registrační formulář MSC tak, aby obsahoval veškeré náležitosti (údaje o zákazníkovi, údaje o přístrojích vč. typu a výrobního čísla, datum prodeje, číslo faktury Miele, datum a podpis zákazníka, podpis a razítko prodejce) a odešle jeho scan na adresu obchod@miele.cz. Následně je Certifikát zaslán koncovému zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři a přístroje jsou podle výrobního čísla registrovány v databázi servisu Miele.
 • Partner je povinen Zákazníka před vyplněním Registračního formuláře MSC vhodně seznámit s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu, a to zejména s právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak, jak je uvedeno v bodě 7.7 a násl. Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu. Seznámení s Podmínkami platnosti a užití Miele Servis Certifikátu může být nahrazeno poskytnutím jejich aktuální kopie Zákazníkovi.