Společně pro lepší budoucnost

Nové energetické štítky

V prosinci 2019 vydala komise EU nové směrnice o označování spotřeby energie a o ekologickém designu myček nádobí, chladicích spotřebičů, vinoték, praček a praček se sušičkou. Od března 2021 ukládají tyto předpisy všem výrobcům povinnost poskytnout ke všem uvedeným přístrojům prodávaným v Evropě nový energetický štítek.

Nový energetický štítek EU od roku 2021

Cílem těchto směrnic EU je pokračovat ve snižování spotřeby energie v Evropě a také podpora úsilí o ochranu životního prostředí. Úprava stupnice také slouží ke zlepšení srozumitelnosti a hodnocení produktů pro spotřebitele.

Přehled nejdůležitějších změn

Nové právní požadavky a mezní hodnoty třídy energetické účinnosti vedou k přísnější klasifikaci štítků.

Eliminace tříd plus pro energetickou účinnost, například A +++, a reklasifikace z A do G zajistí lepší porovnatelnost produktů.

Od 1. března 2021 můžete získat podrobnější informace o přístroji pomocí QR kódu, díky kterému se dostanete do EU databáze (EPREL).

Proč jsou přístroje vybaveny dvěma energetickými štítky?

EU stanovuje, že na přechodné období do března 2021 musí být všechny přístroje dodávány se starými i novými energetickými štítky. Upravením stupnice energetické účinnosti (A až G) na novém energetickém štítku to vypadá, jako by se energetická účinnost přístroje zhoršila. Ale není tomu tak. Vzhledem k novým mezním hodnotám třídy energetické účinnosti požadovaným zákonem je klasifikace štítků přísnější, takže přístroj pak spadá do nové třídy.

Až do 28. února 2021 musí být u prodejců a na webových stránkách Miele zobrazen pouze původní energetický štítek.

Další informace

Německé sdružení výrobců elektrických a elektronických výrobků ZVEI sestavilo komplexní informační brožuru. Vysvětluje pozadí revize, termíny, povinnosti výrobců a distributorů, nové požadavky na ekodesign týkající se efektivního využívání zdrojů a samotné nové energetické štítky.

Odkaz k anglické verzi brožury

Nový energetický štítek pro myčky nádobí

Vysvětlivky:

1. QR kód pro informace o produktu v EU databázi
2. Název výrobce nebo značka
3. Modelové označení
4. Stupnice energetické účinnosti A až G
5. Třída energetické účinnosti produktu
6. Spotřeba energie v kWh / 100 provozních cyklů (v programu ECO)
7. Počet sad nádobí pro program ECO (kapacita)
8. Spotřeba vody na 1 mycí cyklus (v programu ECO)
9. Doba chodu programu ECO
10. Emise hluku, vyjádřené v dB (A) re 1 pW a třída emisí hluku
11. Číslo nařízení EU

Nově na štítku:

 • QR kód pro podrobnější informace.
 • Zařazení myček nádobí do tříd energetické účinnosti A až G nadále vychází z programu ECO.
 • Změna testovacího standardu. Měření má ještě lépe odrážet chování při používání, proto k hodnocení procesů čištění a sušení využívá například šálky, hrnce a plastové nádobí.
 • Doba trvání programu ECO.
 • Spotřeba vody na 1 mycí cyklus a spotřeba elektřiny na 100 mycích cyklů.
 • Zavedení tříd hluku A - D pro zvýšení transparentnosti hodnoty hluku v dB (a)

 

 

Nový energetický štítek pro chladicí přístroje

Vysvětlivky:

1. QR kód pro informace o produktu v EU databázi
2. Název výrobce nebo značka
3. Modelové označení
4. Stupnice energetické účinnosti A až G
5. Třída energetické účinnosti produktu
6. Roční spotřeba energie v kWh/rok
7. Celkový objem mrazicí části
8. Celkový objem chladicí části
9. Emise hluku v dB (A) re 1 pW
10. Číslo nařízení EU

Nově na štítku:

 • QR kód pro podrobnější informace o produktu.
 • Zařazení chladicích spotřebičů do tříd energetické účinnosti A až G.
 • Třídy hluku A - D pro větší transparentnost hodnoty hluku v dB (a).

 

Nový energetický štítek pro vinotéky

Vysvětlivky:

1. QR kód pro informace o produktu v EU databázi
2. Název výrobce nebo značka
3. Modelové označení
4. Stupnice energetické účinnosti A až G
5. Třída energetické účinnosti produktu
6. Roční spotřeba energie v kWh/rok
7. Počet standardních lahví na víno, které lze uskladnit
8. Emise hluku v dB (A) re 1 pW
9. Číslo nařízení EU

Nově na štítku:

 • QR kód pro podrobnější informace.
 • Zařazení vinoték do tříd energetické účinnosti A až G.
 • Zavedení tříd hluku A - D pro zvýšení transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

 

Nový energetický štítek pro pračky

Vysvětlivky:

1. QR kód pro informace o produktu v EU databázi
2. Název výrobce nebo značka
3. Modelové označení
4. Stupnice energetické účinnosti A až G
5. Třída energetické účinnosti produktu
6. Vážená spotřeba energie v kWh / 100 provozních cyklů (spotřeba se počítá na základě průměrně plné, poloviční a čtvrtinové maximální náplně)
7. Plné zatížení v kg pro ECO 40-60
8. Doba chodu programu ECO 40-60 při plném zatížení
9. Vážená spotřeba vody v litrech / provozní cyklus (spotřeba se počítá na základě průměrně plné, poloviční a čtvrtinové maximální náplně)
10. Třída účinnosti odstřeďování
11. Emise hluku v cyklu odstřeďování v programu „ECO 40-60“ v dB (A) re 1 pW
12. Číslo nařízení EU

Nově na štítku:

 • QR kód pro podrobnější informace.
 • Zařazení praček do tříd energetické účinnosti A až G.
 • Stanovení hodnot spotřeby na základě nového programu ECO 40-60. V souladu s požadavky EU je program vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla (lze prát při teplotě 40 až 60 °C).
 • Spotřeba vody a elektřiny, která je nyní uvedena na 1 prací cyklus, popř. na 100 pracích cyklů.
 • Zavedení tříd hluku A - D pro zvýšení transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).

 

Nový energetický štítek pro pračky se sušičkou

Vysvětlivky:

1. QR kód pro informace o produktu v EU databázi
2. Název výrobce nebo značka
3. Modelové označení
4. Stupnice energetické účinnosti od A až po G pro kompletní* provozní cyklus (levá strana) a prací cyklus (pravá strana)
5. Kategorie energetické účinnosti od A až po G pro kompletní* provozní cyklus (levá strana) a prací cyklus (pravá strana)
6. Vážená spotřeba energie v kWh / 100 provozních cyklů pro kompletní* provozní cykly
7. Vážená spotřeba energie v kWh / 100 provozních cyklů pro prací cyklus
8. Jmenovitá kapacita pro kompletní* provozní cyklus (levá strana) a pro prací cyklus (pravá strana)
9. Vážená spotřeba vody v litrech / provozní cyklus pro kompletní* provozní cyklus (levá strana) a prací cyklus (pravá strana)
10. Doba chodu programu pro kompletní* provozní cyklus (levá strana) a pro prací cyklus (pravá strana)
11. Třída účinnosti odstřeďování
12. Emise hluku v cyklu odstřeďování v programu „ECO 40-60“ v dB (A) re 1 pW
13. Číslo nařízení EU

* Kompletní provozní cyklus = kontinuální praní a sušení

Nově na štítku:

 • QR kód pro podrobnější informace.
 • Zařazení praček se sušičkou do tříd energetické účinnosti A až G.
 • Stanovení hodnot spotřeby na základě nového programu ECO 40-60. V souladu s požadavky EU je program vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla (lze prát při teplotě 40 až 60 °C).
 • Vedle klasifikace pro proces praní (pravá strana) obsahuje štítek pračky se sušičkou také hodnoty pro kombinovaný proces praní a sušení (levá strana).
 • Spotřeba vody a elektřiny, která je nyní uvedena na 1 prací cyklus, popř. na 100 pracích cyklů.
 • Zavedení tříd hluku A - D pro zvýšení transparentnosti hodnoty hluku v dB (a).
Na začátek stránky