Podmínky k akci

125 let Miele - podmínky k jubilejní akci

Doba trvání 

Akce k výročí 125 let s jubilejními nabídkami (modely "125 Edition" a "125 Gala Edition") a možnost zakoupení prodloužené záruky na 125 měsíců je platná od 2.1.2024 do 30.9.2025. Spuštění aktivit se může pro jednotlivé produktové skupiny lišit.​ 

 

 

 

Uplatnění voucheru na příslušenství zdarma

Některé modely z edice "125" jsou již dodatečným příslušenstvím vybaveny, k některým modelům z edice "125" je přibalen voucher na příslušenství zdarma - k uplatnění na našich webových stránkách (podrobné informace najdete vždy na detailní stránce daného produktu).  Voucher lze uplatnit pouze na e-shopu Miele CZ (pro uplatnění voucheru klikněte zde). Dodání je možné pouze v rámci České republiky. Voucher nelze směnit za hotovost. Lze uplatnit pouze jeden voucher v rámci jedné objednávky. Nelze kombinovat s jinými akcemi. Prodej třetí osobě není povolen. Platnost trvání akce naleznete přímo na voucheru.

 


 

Dodatečná prodloužená záruka na 125 týdnů 

Dodatečná prodloužená záruka na 125 týdnů se vztahuje jen na modely edice "125 Gala". V balení každého přístroje najdete voucher nebo letáček s informacemi, jak si prodlouženou záruku aktivovat. Stačí jednoduše naskenovat QR kód a postupovat podle instrukcí.

Dodatečná prodloužená záruka na 125 týdnů navazuje na standardní 2letou záruku, tzn. že ji prodlužuje o dalších 125 týdnů. Berte prosím na vědomí, že prodlouženou záruku je nutné aktivovat do 30 dní od zakoupení přístroje prostřednictvím aplikace.​
Aplikace Miele je dostupná pro mobilní zařízení (minimální požadavky jsou uvedeny v podrobných informacích v app store). Všechny chytré aplikace umožňuje systém Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit v závislosti na modelu a zemi.​​

​Následující smluvní podmínky se vztahují na dodatečnou prodlouženou záruku v délce 125 týdnů, bez ohledu na zákonná práva v případě závad a bez jejich omezení. Uplatnění těchto zákonných práv je bezplatné.

1. Doba trvání a začátek krytí

1.1    Společnost Miele Česká republika poskytuje záruku 2 roky od data zakoupení přístroje. S  dodatečnou prodlouženou zárukou na 125 týdnů hradí Miele Česká republika náklady na opravy po dobu dalších 125 týdnů bezprostředně po skončení záruční doby. Doba platnosti je uvedena na přední straně záručního dokumentu.

1.2    Záruční dokument bude zaslán e-mailem.

1.3    Oprava stroje nebo poskytnutí náhradních dílů neprodlužuje dobu platnosti smlouvy.

 

2. Podmínky 

2.1    Přístroj byl zakoupen u autorizovaného specializovaného prodejce nebo přímo u společnosti Miele v zemi EU (kromě Irské republiky) nebo ve Švýcarsku.

2.2    V době zakoupení prodloužené záruky je umístění přístroje v České republice.

2.3    Tyto záruční podmínky platí vždy pouze pro jeden konkrétní stroj Miele a jsou nepřenosné.

2.4    Pokud se změní vlastník stroje nebo pokud se vlastník přestěhuje na jinou adresu, je třeba o tom informovat společnost Miele, aby záruční dokument zůstal platný.

2.5    Prodloužená záruka na 125 týdnů je poskytována zdarma na definované modely 125 Gala Edition. Je třeba ji aktivovat prostřednictvím aplikace Miele do 30 dnů od zakoupení spotřebiče.

          Aplikace Miele je doplňková digitální služba společnosti Miele & Cie. KG.

2.6    Služby v rámci prodloužené záruky budou poskytovány pouze na území EU, Spojeného království, Švýcarska a Norska.

2.7    Služby v rámci prodloužené záruky smí provádět pouze zákaznický servis společnosti Miele nebo servisní zástupce pověřený společností Miele Česká republika. Zákaznický servis Miele můžete kontaktovat na adrese miele.cz/servis.

2.8    Na vyžádání společnosti Miele je třeba předložit doklad o koupi a záruční dokument.

2.9    Pokud zákazník nemá nárok na reklamaci v rámci prodloužené záruky, budou náklady na opravu a další poskytnuté služby (např. prohlídka zařízení) fakturovány podle platných sazeb.

2.10   Přístroj se záručním dokumentem je určen pouze pro nekomerční použití.

 

3. Pokrytí a dosah 

3.1    Závady přístroje budou odstraněny bezplatně v přiměřené lhůtě buď opravou, nebo výměnou dotčených dílů. Veškeré cestovní náklady, náklady na výjezd, práci a náhradní díly nese Miele Česká republika. Vyměněné díly nebo spotřebiče se stávají majetkem společnosti Miele Česká republika.

3.2   Pokud je přístroj neekonomicky opravitelný nebo pokud oprava není možná, bude zákazníkovi poskytnut stejný nebo rovnocenný nový přístroj. U náhradního stroje nelze zaručit komunikaci (konektivitu) s ostatními stroji a stávajícím domácím systémem. Případně lze na žádost uhradit odpovídající aktuální tržní hodnotu stroje. Pokud Miele uhradí aktuální tržní hodnotu spotřebiče, pozbývá záruční dokument platnosti. Pokud je stroj vyměněn, zbývající doba záruky stanovená v záručním dokumentu se přenese na novou jednotku.

3.3    Prodloužená záruka se nevztahuje na žádné další nároky na náhradu škody vůči Miele (země prodejní pobočky), s výjimkou případů, které vznikly v důsledku hrubé nebo úmyslné nedbalosti technického servisu pověřeného společností Miele Česká republika, nebo odpovědnosti za smrtelný úraz, tělesné poškození nebo poškození zdraví.

3.4    Na poskytování spotřebního materiálu a příslušenství se tato smlouva nevztahuje.

 

4. Omezení 

Prodloužená záruka nepokrývá náklady na opravu, pokud je závada způsobena následujícími příčinami:

4.1    Nesprávná instalace, např. nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů a písemných návodů k obsluze a instalaci.

4.2    Nesprávné používání a provoz, například používání nevhodných čisticích prostředků nebo chemikálií, jakož i poškození způsobené vniknutím tekutin, stavebního prachu nebo toneru.

4.3    Přístroj zakoupený v zemi EU (s výjimkou Irské republiky) nebo ve Švýcarsku nemusí být vhodný k použití nebo se na něj mohou vztahovat omezení použití z důvodu odlišných technických specifikací.

4.4    Vnější faktory, jako je poškození způsobené přepravou, nárazy a otřesy, nepříznivými podmínkami prostředí nebo přírodními jevy.

4.5    Opravy nebo úpravy, které neprovádějí servisní pracovníci vyškolení a autorizovaní společností Miele.

4.6    Poškození nestandardním příslušenstvím a nepoužití originálních náhradních dílů společnosti Miele nebo příslušenství autorizovaného společností Miele.

4.7    Rozbití skla a vadné žárovky.

4.8    Kolísání podmínek napájení, které překračuje tolerance stanovené výrobcem.

4.9    Neprovedení čištění a péče v souladu s návodem k obsluze.

4.10   Opotřebení způsobené používáním a přirozené opotřebení, jako je klesající zátěžový výkon akumulátorů a komponentů, které je podle návodu k obsluze nutné v průběhu životnosti výrobku pravidelně vyměňovat.

 

5. Ochrana údajů 

V rámci poskytování služeb zákazníkům společnost Miele shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese www.miele.cz.  

 

6. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (MIELE ČR , Holandská 879/4, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Kontakt. 800 643 531; info@miele.cz).


Účinky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, provedeme takovou úhradu pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, ve srovnání s plným pokrytím smlouvy.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(Tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy.) 
—    Komu MIELE ČR, Holandská 879/4, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Kontakt. 800 643 531; info@miele.cz
—    Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) odstupuji/odstupujeme od mé/naší (*) kupní smlouvy na následující zboží (*) / na poskytnutí následující služby (*),
—    Objednáno dne (*) / přijato dne (*),
—    Jméno spotřebitele (spotřebitelů),
—    Adresa spotřebitele (spotřebitelů),
—    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář v papírové podobě),
—    Datum 
(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

 

Prodloužená záruka k zakoupení

Prodlouženou záruku na 125 měsíců (10 let a 5 měsíců) nabízíme jako volitelnou službu, kterou si můžete dokoupit online. Prodloužená záruka na 125 měsíců prodlužuje standardní dvouletou záruku o dalších 8 let a 5 měsíců. Tuto nabídku lze využít během celého období trvání akce od začátku ledna 2024 do konce září 2025. Prodloužená záruka na 125 měsíců se vztahuje výhradně na přístroje pro domácnost, s výjimkou následujících produktů: vysavače, kávovary (CVA a CM), MasterCool a FashionMaster. Podrobné podmínky naleznete níže. 

Pro prodlouženou záruku na 125 měsíců platí následující smluvní podmínky, bez ohledu na zákonná práva v případě závad a bez jejich omezení. Uplatnění těchto zákonných práv je bezplatné.

1. Doba trvání a začátek krytí 

1.1    Společnost Miele Česká republika poskytuje záruku 2 roky od data zakoupení přístroje. S prodlouženou zárukou hradí společnost Miele Česká republika náklady na opravy po dobu jednoho, tří nebo osmi let bezprostředně po skončení záruční doby. Prodloužená záruka na 125 měsíců prodlužuje dvouletou záruku o dalších 8 let a 5 měsíců. Doba platnosti je uvedena na přední straně záručního dokumentu.  

1.2    Smlouva o prodloužené záruce na jeden rok se automaticky prodlužuje o dalších dvanáct (12) měsíců až do deseti (10) let od data zakoupení přístroje. Smlouva je poté automaticky zrušena. Lze ji také písemně vypovědět nejpozději jeden měsíc před koncem ročního záručního období od prvního dne platnosti/obnovení. Automatické prodloužení je platné poté, co zákazník uhradí fakturu obdrženou na začátku prodlouženého období ve stanovené lhůtě splatnosti.  

1.3    Stávající prodlouženou záruku na pět (5) let lze v rámci jejího trvání prodloužit na deset (10) let.  Prodlouženou záruku na 125 týdnů lze prodloužit na deset (10) let v rámci jejího trvání. Pro pořízení se obraťte na zákaznický servis společnosti Miele.  

1.4    Společnost Miele je oprávněna kdykoli provést úpravu cen. Při nákupu prodloužené záruky platí ceny z ceníku platného v době uzavření smlouvy. Změny ceny prodloužené záruky na jeden rok lze zaznamenat na roční faktuře. Písemné informace předem se neposkytují. Pokud je faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, má se za to, že změna ceny byla přijata. V případě zadržení platby nebude záruka prodloužena.

Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty.

1.5    Záruční dokument bude zaslán e-mailem.

1.6   Oprava přístroje nebo poskytnutí náhradních dílů neprodlužuje dobu platnosti smlouvy.

2. Podmínky 

2.1    Přístroj byl zakoupen u autorizovaného specializovaného prodejce nebo přímo u společnosti Miele v zemi EU, ve Spojeném království, Švýcarsku nebo Norsku.  

2.2    V době zakoupení prodloužené záruky je umístění přístroje v České republice. 

2.3    Tento záruční dokument platí vždy pouze pro jeden konkrétní stroj Miele a je nepřenosný.

2.4    Pokud dojde ke změně vlastníka přístroje nebo pokud se vlastník přestěhuje na jinou adresu, je třeba o tom informovat společnost Miele, aby záruční dokument zůstal platný. 

2.5    Záruční dokument musí být zaregistrován a uzavřen během dvouleté záruční doby přístroje. Prodlouženou záruku na jeden rok lze získat také přímo po návštěvě servisního technika společnosti Miele na jednotky ne starší než deset (10) let.  

2.6    Služby v rámci Prodloužené záruky budou poskytovány pouze na území EU, Spojeného království, Švýcarska a Norska.  

2.7    Služby v rámci prodloužené záruky smí provádět pouze zákaznický servis společnosti Miele nebo servisní zástupce pověřený společností Miele Česká republika. Zákaznický servis společnosti Miele můžete kontaktovat na adrese miele.cz/servis. 

2.8    Na vyžádání společnosti Miele je třeba předložit doklad o koupi a záruční dokument.

2.9    Pokud zákazník nemá nárok na reklamaci v rámci prodloužené záruky, budou náklady na opravu a další poskytnuté služby (např. prohlídka zařízení) fakturovány podle platných sazeb.

2.10    Přístroj se záručním dokumentem je určen pouze pro nekomerční použití. 

2.11    Prodloužená záruka se nevztahuje na kávovary, myčky nádobí ProfiLine, spotřebiče "Malí obři" a Miele Professional. Na tato zařízení se vztahují speciální nabídky služeb.

 

3. Pokrytí a dosah 

3.1    Závady přístroje budou odstraněny bezplatně v přiměřené lhůtě buď opravou, nebo výměnou dotčených dílů. Veškeré cestovní náklady, náklady na výjezd, práci a náhradní díly nese Miele Česká republika. Vyměněné díly nebo spotřebiče se stávají majetkem společnosti Miele Česká republika.

3.2    Pokud je přístroj neekonomicky opravitelný nebo pokud oprava není možná, bude zákazníkovi poskytnut stejný nebo rovnocenný nový přístroj. U náhradního přístroje nelze zaručit komunikaci (konektivitu) s ostatními přístroji a stávajícím domácím systémem. Případně lze na žádost uhradit odpovídající aktuální tržní hodnotu přístroje. Pokud Miele uhradí aktuální tržní hodnotu spotřebiče, pozbývá záruční dokument platnosti. Pokud je přístroj vyměněn, zbývající doba záruky stanovená v záručním dokumentu se přenese na nový přístroj.

3.3    Prodloužená záruka se nevztahuje na žádné další nároky na náhradu škody vůči Miele Česká republika, s výjimkou případů, které vznikly v důsledku hrubé nebo úmyslné nedbalosti technického servisu pověřeného společností Miele Česká republika nebo odpovědnosti za smrtelný úraz, tělesné poškození nebo poškození zdraví.

3.4    Na poskytování spotřebního materiálu a příslušenství se tato smlouva nevztahuje.

 

4. Omezení 

Prodloužená záruka nepokrývá náklady na opravu, pokud je závada způsobena následujícími příčinami:

4.1     Nesprávná instalace, např. nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů a písemných návodů k obsluze a instalaci.

4.2     Nesprávné používání a provoz, například používání nevhodných čisticích prostředků nebo chemikálií, jakož i poškození způsobené vniknutím tekutin, stavebního prachu nebo toneru. 

4.3     Přístroj zakoupený v jiném členském státě EU, Spojeném království, Švýcarsku nebo Norsku nemusí být vhodný k použití nebo se na něj mohou vztahovat omezení použití z důvodu odlišných technických specifikací.

4.4      Vnější faktory, jako je poškození způsobené přepravou, nárazy a otřesy, nepříznivými podmínkami prostředí nebo přírodními jevy.

4.5      Opravy nebo úpravy, které neprovádějí servisní pracovníci vyškolení a autorizovaní společností Miele. 

4.6      Poškození nestandardním příslušenstvím a nepoužití originálních náhradních dílů společnosti Miele nebo příslušenství autorizovaného společností Miele.

4.7      Rozbití skla a vadné žárovky.

4.8      Kolísání podmínek napájení, které překračuje tolerance stanovené výrobcem.

4.9      Neprovedení čištění a péče v souladu s návodem k obsluze.

4.10    Opotřebení způsobené používáním a přirozené opotřebení, jako je klesající zátěžový výkon akumulátorů a komponentů, které je podle návodu k obsluze nutné v průběhu životnosti výrobku pravidelně vyměňovat..

 

5. Ochrana údajů 

V rámci poskytování služeb zákazníkům společnost Miele shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Další informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese www.miele.cz

 

6. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (MIELE ČR , Holandská 879/4, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Kontakt. 800 643 531 info@miele.cz jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud jste se výslovně nedohodli jinak, provedeme takovou úhradu pomocí stejného platebního prostředku, který jste použili při původní transakci; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky.

Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do doby, než jste nám oznámili své odstoupení od této smlouvy, ve srovnání s plným pokrytím smlouvy.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy
(Tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy.) 
—    Komu MIELE ČR, Holandská 879/4, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Kontakt. 800 643 531; info@miele.cz
—    Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) odstupuji/odstupujeme od mé/naší (*) kupní smlouvy na následující zboží (*) / na poskytnutí následující služby (*),
—    Objednáno dne (*) / přijato dne (*),
—    Jméno spotřebitele (spotřebitelů),
—    Adresa spotřebitele (spotřebitelů),
—    Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář v papírové podobě),
—    Datum 
(*) Nehodící se škrtněte.