Ruka drží vzorek s červenou kapalinou.

Doporučená řešení pro laboratoře

Úvodní stránkaOboryLaboratořeŘešení pro laboratořeDoporučená řešení pro laboratoře
Variace velkých a malých laboratorních myček.

Řešení laboratorní techniky pro laboratoře

Miele Professional už více než čtyři desetiletí vytyčuje milníky efektivní a bezpečné strojové přípravy laboratorního skla. Pro centrální nebo decentralizovanou přípravu velkých množství laboratorního skla jsou přesvědčivě vhodné mycí a dezinfekční automaty díky perfektní přidané hodnotě: vyšší čisticí výkon, vyšší bezpečnost procesů a vyšší úspory.

Další témata pro ideální podporu systémového řešení

Otevřená laboratorní myčka, kde je v koších uložené různé laboratorní sklo.

Miele přichází s novým způsobem plnění

EasyLoad

Systém EasyLoad připraví laboratorní sklo výrazně rychleji, snadněji a současně vysoce efektivně. Díky němu mají zákazníci celou řadu výhod.

Systém EasyLoad je flexibilní, jeho ovládání je intuitivní a umožňuje výrazné navýšení kapacity přípravy laboratorního skla.

Zjistěte více o naší systémové koncepci pro tento obor

Miele Professional už více než čtyři desetiletí vytyčuje milníky efektivní a bezpečné strojové přípravy laboratorního skla s dokonalou přidanou hodnotou: vyšší čisticí výkon, vyšší spolehlivost procesu a vyšší hospodárnost.