Velkokapacitní laboratorní myčky

Lepší výkon, uživatelská přívětivost a bezpečnost: velkokapacitní laboratorní myčky přesvědčují analyticky čistou přípravou při vysoké kapacitě.

Úvodní stránkaProduktyLaboratorní technikaVelkokapacitní laboratorní myčky

23 Produkty

Více o velkokapacitních laboratorních myčkách

360PRO pro vaši laboratoř

Komplexní péče

Se systémem 360PRO nabízí Miele Professional kompletní balíček řešení pro účinnou a hospodárnou přípravu laboratorního skla. Naše řešení, vyvinutá na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s odborníky z praxe, pokrývají všechny rozhodující faktory pro přípravu: výkonné přístroje, perfektně přizpůsobené procesní chemikálie, plošný zákaznický servis a obsáhlé poradenské služby poskytované odborníky z naší vlastní aplikační laboratoře. Technika a know-how pocházejí z jednoho zdroje a jsou proto vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je analyticky čistá a přitom obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.
Perfektně vyvážené procesní chemikálie

Mikroskopicky čisté výsledky

Procesní chemikálie představují vedle přístrojů a programu přípravy kritický faktor při mytí a dezinfekci. Jejich úkol je náročný: Nečistoty je třeba efektivně odstranit a choroboplodné zárodky zničit, zatímco připravované předměty – např. drahé laboratorní sklo – je třeba ošetřit pokud možno šetrně. Miele Professional poskytuje uživatelům v laboratořích specifické a výkonné mycí, neutralizační a oplachovací prostředky. Všechny chemikálie jsou perfektně přizpůsobené pro různé materiály a pro mycí a dezinfekční automaty Miele Professional. Z tohoto důvodu doporučují Miele Professional přední výrobci nástrojů a skla pro přípravu.
Praktická řešení

Pro každý požadavek ta správná volba

Miele Professional je první volbou pro profesionální uživatelé, kteří mají vysoké nároky na přípravu. Instrumentárium všech lékařských oborů – dokonce i robotické nástroje s úzkými dutinami nebo citlivé ortopedické motorické systémy – a také kvalitní laboratorní sklo, nemocniční lůžka i nejrůznější průmyslové komponenty se bezvadně čisté, dezinfikované a příp. sterilizované. Na míru upravené výkonové charakteristiky a programy specifikované pro uživatele umožňují perfektní výsledky přípravy při nejvyšší šetrnosti k materiálu. Současně určuje příslovečná kvalita Miele základ pro zvlášť účinné využívání zdrojů, času a personálu.
Vyvinuto pro nejlepší výsledky

Inovace na nejvyšší úrovni

Již více než 60 let vyvíjí Miele Professional vysoce kvalitní systémy pro mytí, dezinfekci a sterilizaci lékařského instrumentária, laboratorního skla a pro průmyslové čištění dílů. V průběhu času jsme se stali, nejen díky vysokým nárokům na kvalitu, celosvětově vedoucím výrobcem. Za naši dobrou pověst vděčíme i mimořádné inovační síle. Také v budoucnosti vynaloží inženýři z Miele Professional hodně času a energie na zlepšování a nový vývoj, kterým posunou celé pole přípravy v dentálním a zdravotnickém průmyslu i v laboratořích kupředu ve prospěch uživatelů.