​Laboratorní myčky

Mimořádně šetrné k materiálu: laboratorní myčky umožňují analyticky čistou přípravu laboratorního skla a laboratorních pomůcek.

17 Produkty

Více o laboratorních myčkách

360PRO pro vaši laboratoř

Komplexní péče

Se systémem 360PRO nabízí Miele Professional kompletní balíček řešení pro účinnou a hospodárnou přípravu laboratorního skla. Naše řešení, vyvinutá na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s odborníky z praxe, pokrývají všechny rozhodující faktory pro přípravu: výkonné přístroje, perfektně přizpůsobené procesní chemikálie, plošný zákaznický servis a obsáhlé poradenské služby poskytované odborníky z naší vlastní aplikační laboratoře. Technika a know-how pocházejí z jednoho zdroje a jsou proto vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je analyticky čistá a přitom obzvláště bezproblémová, hospodárná a k materiálu šetrná příprava. Rovněž administrativní náklady jsou optimalizovány, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po plánování a financování.
Vyvinuto pro nejlepší výsledky

Inovace na nejvyšší úrovni

Již více než 60 let vyvíjí Miele Professional vysoce kvalitní systémy pro mytí, dezinfekci a sterilizaci lékařského instrumentária, laboratorního skla a pro průmyslové čištění dílů. V průběhu času jsme se stali, nejen díky vysokým nárokům na kvalitu, celosvětově vedoucím výrobcem. Za naši dobrou pověst vděčíme i mimořádné inovační síle. Také v budoucnosti vynaloží inženýři z Miele Professional hodně času a energie na zlepšování a nový vývoj, kterým posunou celé pole přípravy v dentálním a zdravotnickém průmyslu i v laboratořích kupředu ve prospěch uživatelů.
Praktická řešení

Pro každý požadavek ta správná volba

Miele Professional je první volbou pro profesionální uživatelé, kteří mají vysoké nároky na přípravu. Instrumentárium všech lékařských oborů – dokonce i robotické nástroje s úzkými dutinami nebo citlivé ortopedické motorické systémy – a také kvalitní laboratorní sklo, nemocniční lůžka i nejrůznější průmyslové komponenty se bezvadně čisté, dezinfikované a příp. sterilizované. Na míru upravené výkonové charakteristiky a programy specifikované pro uživatele umožňují perfektní výsledky přípravy při nejvyšší šetrnosti k materiálu. Současně určuje příslovečná kvalita Miele základ pro zvlášť účinné využívání zdrojů, času a personálu.
Perfektně vyvážené procesní chemikálie

Mikroskopicky čisté výsledky

Procesní chemikálie představují vedle přístrojů a programu přípravy kritický faktor při mytí a dezinfekci. Jejich úkol je náročný: Nečistoty je třeba efektivně odstranit a choroboplodné zárodky zničit, zatímco připravované předměty – např. drahé laboratorní sklo – je třeba ošetřit pokud možno šetrně. Miele Professional poskytuje uživatelům v laboratořích specifické a výkonné mycí, neutralizační a oplachovací prostředky. Všechny chemikálie jsou perfektně přizpůsobené pro různé materiály a pro mycí a dezinfekční automaty Miele Professional. Z tohoto důvodu doporučují Miele Professional přední výrobci nástrojů a skla pro přípravu.
Maximální flexibilita

Vždy vhodný mycí koš

Mimořádně rozmanitý program příslušenství Miele Professional zahrnuje vozíky, koše, moduly a nástavce pro téměř jakékoliv instrumentárium a laboratorní sklo. Vedle obzvláště účinného vedení vody a sušicího vzduchu se mycí koše Miele vyznačují svou modulární koncepcí. Tímto způsobem poskytují uživateli nejen zvýšenou plnicí kapacitu, ale i větší flexibilitu. Tak lze například v laboratorní oblasti využít jen s několika mycími koši velké množství různých variant plnění. Další přednost: díky modulárnímu charakteru celého systému lze obzvláště jednoduše a hospodárně realizovat budoucí rozšíření.