Udržitelná budoucnost pro naši planetu

Miele Professional se zavázala vytvářet udržitelnou budoucnost pro naši planetu. Zjistěte více o našich závazcích trvalé udržitelnosti, s kterými bychom chtěli dosáhnout našich cílů do roku 2030.

Tablet ovládaný stylusem, na pozadí jsou vidět rostliny

Již od založení našeho podniku v roce 1899 je udržitelnost pevně zakotvena v našich hodnotách. Jako Miele Professional jsme vždy kladli důraz na udržitelnou výrobu, vývoj produktů co nejméně zatěžujících životní prostředí a na snižování produkce odpadu. Udržitelnost se dnes stala ústředním tématem pro nás všechny. Proto jsme v Miele Professional zformulovali řadu ekologických závazků, s kterými chceme náš podnik – a stejně tak i váš – posouvat kupředu. Jsme přesvědčeni, že naše budoucnost je nerozdělitelně spojena s budoucností našich zákazníků a že se s aktuálními výzvami naší planety můžeme utkat jen společně. V rámci našich aktivit pro lepší a udržitelnější budoucnost vám chceme ukázat, jak i vám mohou naše řešení pomoci při realizaci vlastních cílů udržitelného rozvoje.

 

Naše závazky trvalé udržitelnosti přehledně:
Matka a její dcera stojí vedle přístrojů Miele z řady Malí obři a dívají se na tablet.

Závazek 1: Realizace udržitelnosti na všech úrovních

V každé fázi životního cyklu produktu hledají naši inženýři, marketingoví specialisté, pracovníci z výroby, IT týmy a plno dalších neustále možnosti, jak zlepšovat naše procesy a postupy. Počínaje vývojem a výrobou našich produktů až po balení, kontrolu, používání a likvidaci. Proto byly naše nové generace přístrojů již od počátku vyvíjeny s ohledem na aspekty udržitelnosti. Například naše přístroje z řady Malí obři spotřebují v 60stupňovém programu pro bavlnu s připojením na studenou vodu o 22 % méně vody a o 28 % méně elektrické energie ve srovnání s předchozí generací. Kromě toho jsou naše sušičky s tepelným čerpadlem přibližně o 60 % úspornější než srovnatelné přístroje běžné konstrukce. Naši zákazníci z oblasti laboratoří profitují díky vylepšené technologii u našich mycích a dezinfekčních automatů řady PG 85 ze snížení spotřeby vody o 40 %.

Neustále pracujeme na tom, abychom z udržitelnosti učinili základní součást každé fáze životního cyklu produktu. I vám tak pomáháme dosahovat vašich cílů udržitelného rozvoje – ať už při snižování spotřeby vody a elektrické energie, nebo při úspornějším využívání provozních prostředků. Kromě toho jsme si předsevzali snížit během fáze používání našich produktů do roku 2030 naše emise CO2 o 15 % a podporujeme vás tak při dosahování vašich vlastních emisních cílů.

Zobrazen je moderní dotykový displej myčky nádobí Miele Professional

Závazek 2: Výroba přístrojů, které nezanechávají žádnou stopu – s cílem, aby byly stoprocentně CO₂ neutrální

Na cestě za klimatickou neutralitou jsme již dosáhli značných pokroků. Už od roku 2021 využívá Miele ve všech svých závodech po celém světě zelenou elektřinu. Nevyhnutelné emise (oblast působnosti 1 a 2) jsou vyvažovány investicemi do celosvětových projektů na ochranu klimatu, takže všechny naše závody jsou aktuálně klimaticky neutrální. Kromě toho usilujeme o to, aby i naše profesionální přístroje byly 100% CO2 neutrální.

Při vývoji svých produktů se odjakživa zaměřujeme zvláště na dlouhou životnost a nízkou spotřebu. Všechny přístroje jsou pečlivě testovány v rámci velice přísných zkoušek. Naše pračky například musí projít testem spočívajícím v provedení 30 000 programových cyklů. Vysoce kvalitními a udržitelnými řešeními vám tak pomáháme k větší hospodárnosti a efektivitě ve vašem podniku – abyste i vy dosahovali svých cílů udržitelného rozvoje.

Úzce spolupracujeme se svými zákazníky, abychom udržitelnými řešeními čelili každodenním výzvám. V rámci naší exkluzivní spolupráce s McDonald‘s podporujeme podnik inovativními prádelenskými řešeními. Cílenými změnami u praček Miele, které perou při nízkých teplotách, snižujeme podíl tuku, který by se jinak dostal do odpadních vod. Recyklovaný tuk se pak používá k výrobě biopaliva a zajišťuje tak udržitelný cyklus.

Muž se dívá skrz otvor součásti.

Závazek 3: Dát starým přístrojům nový život pro zamezení odpadu

Společnost Miele Professional je zárukou kvalitních profesionálních přístrojů a je považována za ideál spolehlivých produktů s dlouhou životností. Již od založení podniku tvoří tento závazek základ naší produktové filozofie. Pro Miele je trvale udržitelné jednání hluboce zakořeněno v hodnotách a tradici podniku. Odráží se to i v našich přísných výrobních zkouškách: naše myčky a pračky projdou více než 10 000 testovacími cykly, naše laboratorní, zdravotnická a stomatologická řešení dokonce více než 15 000 testovacími cykly. Tyto komplexní zkoušky zaručují dlouhodobou spolehlivost našich produktů. Tak stačí přístroje měnit méně často, což opět snižuje produkci odpadu.

Životnost našich přístrojů prodlužují kromě toho naše kvalifikované údržbářské a servisní služby. Sázíme na optimální plánování přepravních tras a správu náhradních dílů a snižujeme tak nákladnost přepravy. Součásti a materiály používáme opakovaně a chceme vytvořit cirkulační řetězec tvorby hodnoty s absolutně nulovým odpadem, ve kterém se všechny materiály použité v našich přístrojích na konci svého životního cyklu vrátí do běhu. Například minimálně 95 % součástí z našich přístrojů Malí obři lze recyklovat a naše PET lahve o objemu 500 ml pro přípravek ProCare Universal 70 ST jsou vyrobeny 100% z recyklátů1. Díky našim snahám na podporu cirkulárního hospodářství můžete i vy přispět k politice absolutně nulového odpadu.

Tváří v tvář stále větším očekáváním svých zákazníků se můžete spolehnout, že Miele Professional vám bude oporou při realizaci vašich cílů.

Naše cesta k větší udržitelnosti

Chtěli byste se dozvědět více o našem přístupu k vytváření udržitelné budoucnosti? Krátká animace vám poskytne přehled o našich dosavadních úspěších i našich budoucích aktivitách pro udržitelná řešení.

 

Udržitelnost v číslech

V naší infografice se dozvíte více o našem podniku, ekologických závazcích a také bližší informace o našich řešeních udržitelnosti a zajímavých faktech k rozsáhlým testům, kterými musí naše přístroje projít. Získáte také informace o našich cílových trzích a dozvíte se například, kolik hodin jsou testovány naše velkokapacitní laboratorní myčky a jak lze použitím nejmodernější techniky zkrátit délku programů a snížit spotřebu elektrické energie.

 

Kontaktujte nás

Máte dotazy nebo potřebujete další informace k našim produktům? Kontaktujte nás prosím. Jsme tu kdykoliv pro vás a rádi se budeme věnovat vašim dotazům a přáním.

  1. 1.
    Pouze ostřikovací hlavice není vyrobena z recyklátu.
  2. 2.
    Údaje o produktech se mohou lišit podle produktové kategorie a množství naplnění.