Přehled všech výhod produktu - Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty

Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení

Řešení pro Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty

Perfektně přizpůsobeno

System4Med – všechno od jednoho dodavatele

Se systémem System4Med nabízí Miele Professional inovativní komplexní systém pro bezpečnou a účinnou přípravu medicínských nástrojů v ordinacích. Byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností a ve spolupráci s experty z praxe nabízí System4Med systémové řešení, které rozděluje celý cyklus přípravy do čtyř stupňů: čištění/dezinfekce/sterilizace, sladěná řešení jednotlivých komponent a procesních chemikálií, dokumentace a nejvyšší kvalita při servisu. Na každém tomto stupni poskytuje Miele Professional výkonné přístroje, řešení dokumentace a další příslušenství i obsáhlé služby. Jelikož veškeré komponenty tohoto systému pocházejí od jednoho výrobce, jsou vzájemně perfektně sladěny. Výsledkem je bezproblémová, hospodárná a k materiálu mimořádně šetrná příprava instrumentária. Rovněž administrativní zátěž je nižší, protože Miele je kompetentním partnerem pro celý proces – od přístrojové techniky až po financování.

Vyvinuto pro nejlepší výsledky

Inovace na nejvyšší úrovni

Již více než 60 let vyvíjí Miele Professional vysoce kvalitní systémy pro mytí, dezinfekci a sterilizaci lékařského instrumentária, laboratorního skla a pro průmyslové čištění dílů. V průběhu času jsme se stali, nejen díky vysokým nárokům na kvalitu, celosvětově vedoucím výrobcem. Za naši dobrou pověst vděčíme i mimořádné inovační síle. Také v budoucnosti vynaloží inženýři z Miele Professional hodně času a energie na zlepšování a nový vývoj, kterým posunou celé pole přípravy v dentálním a zdravotnickém průmyslu i v laboratořích kupředu ve prospěch uživatelů.

Praktická řešení

Pro každý požadavek ta správná volba

Miele Professional je první volbou pro profesionální uživatelé, kteří mají vysoké nároky na přípravu. Instrumentárium všech lékařských oborů – dokonce i robotické nástroje s úzkými dutinami nebo citlivé ortopedické motorické systémy – a také kvalitní laboratorní sklo, nemocniční lůžka i nejrůznější průmyslové komponenty se bezvadně čisté, dezinfikované a příp. sterilizované. Na míru upravené výkonové charakteristiky a programy specifikované pro uživatele umožňují perfektní výsledky přípravy při nejvyšší šetrnosti k materiálu. Současně určuje příslovečná kvalita Miele základ pro zvlášť účinné využívání zdrojů, času a personálu.