Novinky Miele Professional

Prádelenská technika

Nová generace Malých obrů

Základ vašeho úspěchu

Objevte kompaktní pračky a sušičky Miele pro komerční použití - a zažijte inovativní technologii pro ještě vyšší kvalitu čištění, hospodárnost, komfortní obsluhu a flexibilitu.

Více informací

Nové pračky s kapacitou náplně 10-20 kg

Konstrukční řady Performance a Performance Plus

Měřítko pro energetickou účinnost, výkon praní, komfort obsluhy
a kvalitu produktu.

Více informací

Nové mandly PM 12

Díky co nejlepší ergonomii, jedinečnému komfortu při obsluze, perfektnímu výsledku praní, exkluzivním detailům vybavení
a přesvědčivým hodnotám výkonu nastavuje nová řada PM 12 měřítka ve své kategorii.

Více informací

Speciální model PW 5136

Seznamte se se speciálním modelem Miele PW 5136 a poznejte tak pračku se silným výkonem, na kterou se můžete při každodenním používání plně spolehnout.

Více informací

PROHygiene

Hygienická zkouška praček pomocí bioindikátoru

Pomocí nové zkoušky ProHygiene od Miele jsou splněny směrnice RKI (Robert-Koch-Institut) a VAH (Verbund für angewandte Hygiene).

Více informací

Mycí technika

PG 8063 Safety s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

Perfektní příprava ochranného dýchacího vybavení

Při každém požáru jsou zasahující jednotky vystaveny mnoha nebezpečím. O to více pozornosti a péče zasluhuje osobní ochranné vybavení. Strojová příprava vybavení, které je kontaminováno škodlivými látkami a sekrety, přináší podstatné výhody - vedle vysoké spolehlivosti je to také minimalizace rizik pro osoby provádějící údržbu ochranných dýchacích pomůcek.

Více informací

ProfiLine

Nový pomocník pro mytí nádobí

Aby bylo vaše nádobí opět rychle k dispozici! Nová generace myček ProfiLine se během pouhých 17 minut postará o to, že je nádobí obratem ruky zase čisté. Tak odpadá namáhavé předmývání nádobí na konci náročného pracovního dne.

Více informací

S ní k vám přichází spousta lesku

Naše rychlé, nové tankové myčky

Zajistit rychle čisté nádobí mezi dvěma objednávkami? Žádný problém s novými tankovými myčkami Miele Professional. Inovativní mycí technologie přesvědčí svými prvotřídními výsledky v nejkratším možném čase - jak v úzké myčce na sklenice, tak i v prostorné myčce na podnosy. Přesvědčte se sami o výkonnosti nové generace!

Více informací

Dentální, laboratorní a zdravotnická technika

Nové mycí automaty SlimLine pro laboratorní sklo

Kompaktní rozměry, vysoká kapacita

S novou řadou mycích automatů SlimLine nabízí Miele výkonný proces přípravy s odpovídajícím příslušenstvím pro analyticky čisté laboratorní sklo. Na standardizovaném řešení spolupracovali inženýři Miele s praktickými uživateli a vyvinuli individuální řešení pro laboratorní pracoviště.

Více informací

PG 8581 – PG 8593

Nová generace mycích a dezinfekčních automatů

Zjistěte více informací o nových produktech z oblasti stomatologie, laboratorní techniky a zdravotnictví. Profitujte z ještě vyššího výkonu, efektivity, bezpečnosti a flexibility.

Roboticky asistovaná chirurgie

Nový systém přípravy ROBOTVARIO od Miele Professional je tvořen speciálně vyvinutým zavážecím vozíkem, novým programem přípravy a vhodnými procesními chemikáliemi.

Více informací