Vzdálený servis Miele

Všechno v dobrých rukou
Optimální hospodárnost předpokládá maximální možnost využití zařízení. Pomocí vzdáleného servisu Miele je možné zkracovat doby odstávek nebo se jim dokonce zcela vyhnout. Parametry i data diagnostiky lze komunikovat přímo se servisem Miele. Údržba tak dosahuje nejvyšší míru rychlosti a efektivity.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení