Modulární mycí koše

Flexibilní nástavec mycích košů
Flexibilní mycí koše Miele Professional nabízejí nejrůznější možnosti použití při plnění.brS malým počtem mycích košů v kombinaci s přídavnými moduly a nástavci mohou být mycí koše několika úkony flexibilně přizpůsobeny mytým předmětům. Tak mohou být optimalizovány jak náklady, tak i využití místa.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení