Využití stávajících mycích košů

Dále použitelné
\Koše mycího automatu na laboratorní sklo PG 8527 a PG 8528 lze dále používat v mycích automatech PLW 8615, PLW 8616 a PLW 8617.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení