Možnost nastavení pro kanystr s médiem

Ideálně uložené
Možnost nastavení na tekutá média zaručuje maximální přehled, čistotu a ergonomii. Podle modelu zařízení a požadavků je tak možné vložit vhodný počet a velikost kanystrů.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení