Kontrola ostřikovacích ramen

Bezpečnost díky kontrole
Pro optimální výsledky přípravy musí být otáčky ostřikovacích ramen vždy v přednastaveném intervalu. Díky bezkontaktní kontrole všech ostřikovacích ramen košů i přístroje lze včas rozpoznat případné problémy, způsobené např. tvorbou pěny nebo zablokovanými předměty. Tak přispívá kontrola ostřikovacích ramen k bezpečné reprodukci validované kvality přípravy.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení