Kontrola mycího tlaku

Bezpečnost díky kontrole
Různé faktory, např. chybné vložení koše nebo nadměrné tvoření pěny, mohou vést k poklesu mycího tlaku. Kontrola mycího tlaku v mycím a dezinfekčním automatu zajišťuje optimální průběhy procesů, takže má přístroj vždy vynikající výsledky přípravy.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení