Automatický zámek dvířek

Excluzivně u Miele
Vysoký komfort obsluhy při zavírání a otevírání
Stačí lehce zatlačit na dvířka. Při spuštění pracího programu se dvířka samočinně zablokují. Po skončení programu dojde k automatickému otevření dvířek.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení