Přehled všech výhod produktu

Přednosti praček
Výhody produktů

Komunikační slot

Jednoduchá výměna dat
K dokumentaci průběhu programu nebo k připojení dávkovacích čerpadel a dalších zařízení – komunikační otvor tvoří základ výměny dat s externími systémy. Při použití komunikačních modulů Miele tak lze vytvořit spojení s různými periferními zařízeními.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení