Přehled všech výhod produktu

Přednosti praček
Výhody produktů

Menu v různých jazycích

Jednoduše a srozumitelně
Aby nedošlo k nedorozumění, může si uživatel vybrat z nabídky jazyků ten správný. Veškerá hlášení na displeji jsou potom zobrazena v tomto jazyce, takže je zajištěna vysoká míra bezpečnosti při obsluze.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení