Přehled všech výhod produktu

Přednosti praček
Výhody produktů

Přípojka inkasního systému

Samoobslužný provoz
Tyto přístroje jsou vhodné k použití v samoobslužných prádelnách. Díky odpovídajícímu rozhraní můžete systém připojit k inkasním systémům určeným k vyúčtování doby použití (podle modelu je potřebné pro připojení inkasních systémů další příslušenství).
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení