Rozhraní WLAN

Bezdrátová výměna dat
Rozhraní WLAN je ideální pro bezdrátovou lokální a síťovou komunikaci. Kromě přenosu procesních dat umožňuje například ovládání dávkovacích nebo inkasních systémů.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení