Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Testovaná hygiena

Účinnost proti virům – vědecky potvrzeno
Pomocí programu varioTD je nad rámec výkonu garantovaného zlatou pečetí odstraněno dokonce více než 99,99 %* virů. Díky tomuto mimořádnému čisticímu výkonu v kombinaci s bezpečnostními funkcemi a informacemi na konci programu o skutečně dosažených parametrech programu byla myčce PFD 407 udělena excelentní pečeť institutu InFluenc_H zaměřená na viry.
Popis metody najdete a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD40x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2022-08_DE_EN.pdf"zde/a. Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení