Přehled všech výhod produktu

Přednosti produktů - myčky
Výhody produktů

Připojení k dávkovacímu modulu čističeči leštidla

Volitelné dávkování čistícího prostředkuči leštidla
K pohodlnému a hospodárnému využití tekutých mycích chemikálií můžete volitelně připojit dávkovací modul tekutých prostředků, buď pro tekutý čistič nebo leštidlo. Mimořádně přesným dávkováním docílíte optimálních výsledků mytí. Automatické dávkování tekutých prostředků navíc zjednodušuje manipulaci.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení