Hygienický program Vario TD

Maximální bezpečnost
Speciální program pro mimořádně hygienickou přípravu nádobí, např. ve staničních kuchyních v nemocnicích a pečovatelských domech.
Vybavení závislé na modelu – obrázky slouží jako příklad(y) pro vysvětlení